Prawo na służbie Ewangelii

ks. Tomasz Lis

publikacja 22.11.2014 18:22

W ramach przygotowania do obchodów 200-lecia Diecezji Sandomierskiej odbyło się sympozjum o postaci wybitego kanonisty i pasterza bp. Walentego Wójcika, biskupa pomocniczego w latach 1960-1990.

Konferencja prawniczo-naukowa Konferencja prawniczo-naukowa
Wspomnienie o działalności bp Walentego Wójcika
ks. Tomasz Lis /Foto Gość

Spotkanie rozpoczęła Msza św. w kościele seminaryjnym pw. Św. Michała Archanioła pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza z udziałem biskupa seniora Edwarda Frankowskiego oraz licznych kapłanów. We wspólnej modlitwie uczestniczyli alumni, siostry zakonne, władze samorządowe miasta oraz mieszkańcy parafii skąd pochodzi i gdzie posługiwał.

Druga naukowa cześć spotkania odbyła się w budynku seminaryjnym, gdzie przybliżono postać biskupa kanonisty, kierunki jego badań naukowych oraz jego wkład w posoborową reformę prawa kanonicznego.

- Można czasami usłyszeć opinie, że prawo kanoniczne jest w Kościele niepotrzebne. Tymczasem ono czuwa nad poprawnością przekazu wiary, nad jednością i dyscypliną kościelną, strzeże sprawiedliwości. Jest jednym słowem na służbie Ewangelii. Dlatego poznawanie prawa kanonicznego, studiowanie jego źródeł oraz aktualnej dyscypliny należy do obowiązków każdego pasterza, kandydatów do kapłaństwa i do życia konsekrowanego. Dzisiaj interesują się nim także ludzie świeccy. Biskup Walenty Wójcik był wybitnym prawnikiem i gorliwym pasterzem, który potrafił łączyć pracę naukową z obowiązkami kapłańskimi - wskazywał bp Krzysztof Nitkiewicz podczas sympozjum.

W pierwszym wykładzie ks. dr Rafał Piekarski z Radomia przybliżył sylwetkę i życie biskupa Walentego Wójcika, wskazując na istotne momenty jego rozwoju duchowego i naukowego. Ks. dr Waldemar Gałązka mówił o zasadniczych kierunkach badań naukowych podejmowanych przez bp. W. Wójcika, podkreślając, że nauka, a szczególnie kanonistyka była jego życiową pasją.

Ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski omówił wkład naukowy bp Wójcika w badanie prawa synodalnego. Naukową część sympozjum podsumował wykład ks. prof. dr hab. Mirosława Sitarza podejmujący problematykę: „Sobór Watykański II i posoborowa reforma prawa kanonicznego w publikacjach biskupa Walentego Wójcika”. Spotkanie zakończyła dyskusja, w której prelegenci odpowiadali na pytania zgromadzonego gremium.

Bp Walenty Wójcik urodził się 9 września 1914 roku w Byszówce. Ukończył Państwowe Gimnazjum Męskie w Sandomierzu w 1934 roku. W tym samym roku został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. 11 czerwca 1939 roku otrzymał święcenia kapłańskie.

W grudniu 1945 roku rozpoczął studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na tej uczelni uzyskał stopień doktora.

26 października 1960 roku papież Jan XXIII mianował go biskupem pomocniczym diecezji sandomierskiej. Sakrę biskupią przyjął w bazylice katedralnej w Sandomierzu 2 lutego 1961 roku z rąk bp. Jana Kantego Lorka.

W latach 1962-1963 bp Wójcik brał udział w I i II sesji Soboru Watykańskiego. Systematycznie uczestniczył w kongregacjach generalnych. Po śmierci bp. Piotra Gołębiowskiego został wybrany wikariuszem kapitulnym i pełnił tę funkcję od 3 listopada 1980 r. do 1 kwietnia 1981 r.

Bp Wójcik był autorem ponad 300 publikacji z dziedziny prawa kanonicznego oraz z dziejów bibliotek kościelnych. Był członkiem komitetów redakcyjnych "Roczników Teologiczno-Kanonicznych" (w latach 1956-1961) i "Studiów Sandomierskich" (1980-1989).

Przez szereg lat był członkiem Komisji Episkopatu do spraw Rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego, Komisji Prawnej, Rady Naukowej Episkopatu i członkiem Towarzystwa Naukowego KUL.

Zmarł 22 listopada 1990 roku. Pogrzeb odbył się w sandomierskiej bazylice katedralnej. Jego ciało złożono w jej podziemiach.