Malarz słowa Bożego

ac

|

Gość Sandomierski 47/2014

publikacja 20.11.2014 00:00

Swoje dzieła prezentował już w Pradze, Wiedniu i Trebiszowie na Słowacji. Teraz przyjechał do Stalowej Woli.

Przepiękne ikony przykuwały uwagę widzów Przepiękne ikony przykuwały uwagę widzów
Andrzej Capiga /Foto Gość

Artysta i konserwator dzieł sztuki Jerzy Wojtowicz z Sanoka w Spółdzielczym Domu Kultury zaprezentował swój autorski projekt „Między Wschodem a Zachodem”. – Jest to próba ukazania bogactwa i odmienności sztuk chrześcijańskiej i prawosławnej, jakie rozwijały się obok siebie w rejonie południowo-wschodnich Karpat.

W wielu miastach oraz wioskach na tym terenie z łatwością odnajdziemy kościoły katolickie oraz cerkwie należące do obrządku bizantyńskiego – powiedział podczas wernisażu Jerzy Wojtowicz, który sentymentalnie jest związany ze Stalową Wolą, skąd pochodzi jego żona.

Ikony prezentowane na wystawie nawiązują do stylistyki ikon karpackich z drugiej połowy XVI i początków XVII wieku, jakie można jeszcze w oryginale zobaczyć na wystawie w Muzeum Historycznym w Sanoku. – Niemały wpływ na twórczość Jerzego Wojtowicza ma miejsce, z którego pochodzi i w którym tworzy. Sanok bowiem to szczególne miasto, w którym od wieków współistniały dwie kultury – wschodnia i zachodnia. Obecnie jest tutaj największa w Polsce kolekcja cerkiewnych ikon – dodała Bogusława Herdzik, dyrektor SDK w Stalowej Woli.

Na stalowowolskiej wystawie, którą można oglądać co najmniej do końca listopada, Jerzy Wojtowicz pokazuje kilka najważniejszych tematów ikon, jak na przykład „Mandylion”, „Deesis”, Matka Boska w typie Hodegetrii”, „Sąd Ostateczny” czy też „Ikona Mądrości Bożej”. – Tematyka ikon wywodzi się z Pisma Świętego. Z tego też powodu mówi się, że ikony to słowo Boże w obrazie, które należy odczytać – podkreślił artysta z Sanoka.

Jerzy Wojtowicz z wyróżnieniem skończył krakowską ASP. W 1988 r. uzyskał tytuł konserwatora dzieł sztuki. Obecnie pracuje w pracowni konserwacji zabytków przy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Rekonstruował m.in. ikonostasy w Komańczy, Świątkowej Małej, Lublinie czy Jabłecznej. Jest też pomysłodawcą i organizatorem Międzynarodowych Warsztatów Ikony Karpackie.