Papieskie Anioły

ks. Tomasz Lis

publikacja 22.10.2014 16:40

Młodzi artyści przygotowali spektakl "Przed sklepem z Aniołami", w którym przypomnieli wypowiedzi papieskie odnoszące się do codziennych młodzieńczych wyborów.

Spektakl teatralny Spektakl teatralny
Dni Patrona szkoły w staszowskim ekonomiku
Norbert Kicicński

Świętowanie rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem bp Krzysztofa Nitkiewicza w kościele pw. Ducha Świętego. Na wspólną modlitwę, w której społeczność szkolna dziękowała za kanonizację swojego patrona, przybyli dyrekcja i nauczyciele, zaproszeni goście oraz młodzież szkolna. Podczas homilii biskup wskazał młodym, aby w swoim życiu byli otwarci i pełni ufności wobec siebie oraz unikali pokusy zamknięcia się w sobie, odcięcia od innych i izolacji. Taką postawą otwartości na innych charakteryzował się św. Jana Pawła II. Dlatego, jak mówił biskup, młodzi realizując wskazania patrona, powinni dokładać starań, aby wzmacniać wzajemne relacje, budując wspólnotę szkolną i przyjacielską. Na zakończenie Mszy św. przed kaplicą poświęconą św. Janowi Pawłowi II odmówiono modlitwę zawierzenia i złożono kwiaty.

Druga cześć obchodów dnia patrona odbyła się w szkole. Jednym z elementów świętowania była cześć artystyczna, w której młodzi zaprezentowali swoje zdolności muzyczne, wokalne i artystyczne. Przedstawiono także sztukę teatralną „Przed sklepem z Aniołami”, w której przypomniano wypowiedzi papieskie odnoszące się do młodych. Podczas spotkania rozstrzygnięto także szkolne konkursy dotyczące św. Jana Pawła II.