Jeden zamiast dwóch

Andrzej Capiga

publikacja 21.10.2014 18:54

Kolejny rok akademicki rozpoczął Wydział Zamiejscowy KUL w Stalowej Woli.

Kolejna inauguracja Kolejna inauguracja
Nowi studenci otrzymali indeksy
Andrzej Capiga /Foto Gość

Inaugurację poprzedziła Eucharystia w akademickiej kaplicy, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił bp Edward Frankowski.

Wcześniej biskup emeryt poświęcił budynek dydaktyczny inżynierii materiałowej.

W auli im. Solidarności część oficjalną poprowadziła dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, prorektor KUL ds. promocji i współpracy z zagranicą.

Pani rektor w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na ważny fakt, jakim jest połączenie dwóch wydziałów zamiejscowych KUL w Stalowej Woli w jeden, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, co ma wyraźnie wzmocnić uczelnię.

Jako sukces potraktowała zaś otwarcie nowego kierunku studiów - inżynierii materiałowej  (studia I stopnia) oraz zapowiedziała, od lutego 2015 r., rozpoczęcie studiów II stopnia na kierunku inżynierii środowiskowej.

- Wydział powinien też zdobywać naukowe grandy, aby być konkurencyjnym na naukowym rynku - podkreśliła dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska.

Nowy dziekan Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli dr hab. Andrzej Kuczumow wygłosił inauguracyjny wykład pt. „Parę słów o inżynierii materiałowej” oraz zdał sprawozdanie z pracy w ubiegłym roku akademickim.

Na uczelni zdobywało wiedzę 1390 studentów pod okiem 101 pracowników naukowych, w tym 59 z tytułem doktora.

Wieczorem w Miejskim Domu Kultury odbył się uroczysty koncert Chóru Akademickiego KUL.