Chcą więcej zarabiać

Andrzej Capiga

publikacja 10.09.2014 10:39

Związki zawodowe działające w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli weszły w spór zbiorowy z pracodawcą.

Szpital powiatowy w Stalowej Woli Szpital powiatowy w Stalowej Woli
Jego pracownicy rozpoczęli spór z pracodawcą
Andrzej Capiga /Foto Gość

Pod listem skierowanym do dyrektora szpitala podpisało się siedem Organizacji Związkowych: NSZZ Solidarność Stalowa Wola, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych , Zakładowa Organizacja Ogólnopolskiego Związku Zawodowego "Fizjoterapia", Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Związek Zawodowy "Administracja", Związek Zawodowy Techników Analityki Medycznej oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii.
Związki zawodowe w piśmie skierowanym do dyrektora szpitala, domagają się podwyżki wynagrodzenia zasadniczego o 200 zł od września br. dla każdego zatrudnionego w szpitalu oraz włączenia od 1 stycznia 2015 r. do stawki zasadniczej każdego pracownika kwoty wynikającej z podziału wypłacanej obecnie trzynastej pensji.
Zdaniem dyrekcji szpitala przy obecnym poziomie zatrudnienia w tej powiatowej placówce, spełnienie tylko pierwszego postulatu związków zwiększyłoby od września br. miesięcznie koszty utrzymania szpitala o blisko 300 tys. zł., a więc do końca tego roku dałoby to ich przyrost  o ok. 1,2 mln zł, bez pokrycia w przychodach. Jeśli zaś chodzi o drugi postulat, to zarząd szpitala zadeklarował utrzymanie wypłat w dotychczasowej wysokości, ale w postaci premii dodatkowej. Tymczasem postulat zaproponowany przez organizacje związkowe generuje dodatkowe, wysokie koszty na co nie ma zgody.
Ponieważ szpital już obecnie przynosi stratę, podwyżka płac prawdopodobnie doprowadziłaby do utraty płynności finansowej, a w konsekwencji do konieczności likwidacji lub przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego w przyszłym roku. - Szczególna troska o finanse wynika również stąd, że szpital ubiega się o wielomilionowe inwestycje w ramach nowej perspektywy unijnej i w związku z tym musi zabezpieczyć środki finansowe w postaci wkładu własnego. Inwestycje o których mowa są kluczowe dla funkcjonowania szpitala w przyszłości, a ich brak może zaowocować dłuższą stagnacją i zepchnięciem szpitala na margines. Wśród najważniejszych projektów inwestycyjnych są: budowa nowego bloku operacyjnego (obecny nie spełnia już niemal żadnych wymagań), lądowiska dla helikopterów (warunek konieczny do utrzymania SOR) czy wymiana wyeksploatowanego sprzętu diagnostycznego (m.in. tomografu komputerowego z 2000 r., jednego ze starszych na Podkarpaciu) – napisał w komunikacie dla prasy Philipp Zalewski – główny specjalista ds. komunikacji społecznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym Stalowej Woli.