Redaktor wydania

Marta Woynarowska


|

Gość Sandomierski 36/2014

publikacja 04.09.2014 00:00

Gdy czytałam gazety z sierpnia 1939 r. oraz te obecne, uderzyło mnie pewne podobieństwo. 


Liczyliśmy wówczas, jak i teraz liczymy w przypadku zagrożenia atakiem obcego wojska na pomoc sojuszników. W 1939 r. prasa poświęcała wiele miejsca wystąpieniu premiera Wielkiej Brytanii A. N. Chamberlaina, wygłoszonego 29 sierpnia w Izbie Gmin, w którym zapewniał, że „Anglia niezłomnie i niezachwianie stoi przy Polsce i że zostanie wierna swoim zobowiązaniom”. Co z tych słów zostało, wiemy doskonale. I dzisiaj, kiedy tym razem na wschodzie Europy jest niespokojnie, nasuwa się pytanie: czy gdyby nasz kraj znalazł się w obliczu zagrożenia, sojusznicy z NATO stanęliby na wysokości zadania? O tym, jak wyglądał wrzesień 1939 r. na naszych ziemiach na ss. IV–V.