Modlitewny maraton

ks. Tomasz Lis

publikacja 29.08.2014 23:45

Blisko półtora tysiąca osób zrzeszonych w prezydiach parafialnych Legionu Maryi na terenie diecezji rozpoczęło wielkie dzieło modlitwy - Jerycho Różańcowe.

Marsz ewnagelizacyjny Marsz ewnagelizacyjny
Legioniści rozpoczęli Jerycho Różańcowe
ks. Tomasz Lis /Foto Gość

Sandomierskie Jerycho Różańcowe rozpoczęła wspólna Eucharystia pod przewodnictwem bp Krzysztofa Nitkiewicza w bazylice katedralnej, gdzie zgromadzili się przedstawiciele legionowych kurii i prezydiów działających na terenie diecezji. Przed Mszą św. legioniści zawiązali wspólnotę oraz rozpoczęli wspólną modlitwę różańcową. Podczas Mszy św. biskup ordynariusz podkreślił znaczenie daru modlitwy Legionu Maryi, która wspiera duszpasterskie działania w diecezji.

– Modlitwa to szczególny czas, który człowiek ofiaruje Bogu. Może ona stać się także wielkim darem, jaki człowiek może ofiarować drugiemu. To duchowe wsparcie, którym powinniśmy umacniać naszych braci i siostry, którzy w naszych wspólnotach i społeczeństwie czują się samotni, zagubieni a może zapomniani. Niech to Różańcowe Jerycho trwa. Niech ta modlitwa połączona z apostolskim czynem owocuje powstawaniem nowych prezydiów i zastępów. Niech wspólny czas modlitewnego spotkania umocni naszą wiarę i doda sił do podejmowania wielkich zadań dla Boga i dla ratowania dusz – mówił ks. Rafał Cudziło podczas kazania.

Po wspólnej Eucharystii przedstawiciele poszczególnych parafialnych prezydiów, którzy przybyli do bazyliki katedralnej, złożyli zawierzenie Matce Bożej w jej ostrobramskiej katedralnej kaplicy, która jest modlitewnym stacyjnym miejscem Legionu. Następnie odbył się Marsz Ewangelizacyjny na Rynek Starego Miasta pod figurę Matki Bożej Niepokalanej.

Następnie w bazylice katedralnej legioniści wspólnie odśpiewali Apel Jasnogórski, który był podsumowaniem sandomierskiego Jerycha. – Podczas rozpoczętej modlitewnej inicjatywy legioniści będą modlić się w trzech podstawowych intencjach: dziękczynnej za kanonizację św. Jana Pawła II, będziemy dziękować za rozwój wspólnoty Legionu i prosić o nowe prezydia, które tworzą się lub będą w najbliższym czasie powstawać oraz naszą modlitwą obejmiemy sprawę powołań kapłańskich i do życia zakonnego – poinformował ks. Rafał Cudziło.

Kolejnymi wspólnotami, które będą kontynuowały Jerycho Różańcowe, będą parafie, gdzie działają grupy legionowe w tym parafie Tarnobrzega, Ostrowca Świętokrzyskiego, Koprzywnicy, Zaleszan i Janowa Lubelskiego.

– Jest to dla każdego z nas bardzo ważny czas, podczas którego modlitwą obejmujemy konkretne intencje oraz nasze osobiste sprawy. Jest to dar modlitwy legionowej dla innych, którzy tej modlitwy szczególnie potrzebują. Mamy świadomość, że poprzez Jerycho tworzymy wielką wspólnotę modlitewną, która w wielu parafiach staje się czasem umocnienia więzi wspólnotowych oraz świadectwem żywej i autentycznej wiary – powiedziała jedna z legionistek.

Jerycho Różańcowe zakończy się pielgrzymką legionistów na Janą Górę. Obecnie na terenie diecezji działa 50 prezydiów parafialnych Legionu Maryi, gromadzących blisko 1300 osób.