Obok szopek i lajkonika

ac

|

Gość Sandomierski 34/2014

publikacja 21.08.2014 00:00

Flisacy sprezentowali Małgorzacie Omilanowskiej, minister kultury i dziedzictwa narodowego, ludowe rzeźby dłuta Macieja Łyki.

 Flisacy pielęgnują tradycje religijno-patriotyczne. W głębi: beka wiwatówka Flisacy pielęgnują tradycje religijno-patriotyczne. W głębi: beka wiwatówka
Andrzej Capiga /Foto Gość

W sali Zamku Królewskiego w Warszawie wystąpiły też Chór Ulanowski i Kapela Flisacka. Świadkami tego wydarzenia była liczna grupa mieszkańców Ulanowa, w tym członkowie Towarzystwa Żeglugi Rzecznej „Cypel”, przedstawiciele Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Przystań” oraz kapelan flisaków ks. Józef Lizak.

– Lista ma przede wszystkim charakter promocyjny. Jest informacją, że w Polsce zachowały się ważne tradycje, ceremonie i umiejętności, które chcielibyśmy jako dobro szczególne ochronić, zachować dla następnych pokoleń – powiedziała Małgorzata Omilanowska. Jako pierwsze na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego trafiły krakowskie szopki, lajkonik, tradycyjne rusznikarstwo, łowicka procesja Bożego Ciała i właśnie flisactwo. Ulanów, położony nad ujściem Tanwi do Sanu, stanowił przez długi czas ważne centrum handlu i transportu wodnego Sanem i Wisłą do Warszawy i Gdańska. Dlatego zwano go galicyjskim Gdańskiem. Usytuowanie miasteczka sprawiło, że ówcześni mieszkańcy bardzo często zajmowali się zawodowo flisactwem. Obecnie flisactwo, w rekreacyjno-turystycznej już formie, jest uprawiane głównie przez członków Bractwa Flisackiego pw. św. Barbary, którzy to wiedzę i umiejętności przekazują kolejnym pokoleniom. Kultywowane tradycje, oprócz spływów tratwami i galarami, obejmują również gwarę, nazewnictwo, pieśni czy obrzędy flisackie. Szczególnie widowiskowy jest obrzęd promowania nowych adeptów na flisaków zwyczajnych czy honorowych. Odbywa się to zgodnie z tradycją na tratwie i zwie się chrztem frycowym. Ulanów może poszczycić się jeszcze jednym unikatowym zwyczajem; zachowała się tam i jest używana podczas ważniejszych uroczystości kościelnych beka wiwatówka. Flisacy w swoich tradycyjnych strojach oddają salwy, które rozbrzmiewają w całej okolicy.