Z Maryją do Jezusa

ks. Tomasz Lis

publikacja 04.08.2014 11:08

Już po raz 31. na pątnicze trasy wyruszyła Piesza Pielgrzymka Diecezji Sandomierskiej na Jasną Górę. W czterech kolumnach do Częstochowy pielgrzymuje ponad 2 tys. pątników.

Sandomierscy pielgrzymi na trasie Sandomierscy pielgrzymi na trasie
Wyruszyła pielgrzymka na Jasną Górę
ks. Tomasz Lis /Foto Gość

Diecezjalna pielgrzymka wędruje w czterech kolumnach: janowskiej, stalowowolskiej, ostrowieckiej i sandomierskiej. Mottem wspólnego pielgrzymowania jest hasło „Z Maryją do Jezusa”. Jako pierwsi na szlak wyruszyli pielgrzymi z Janowa Lubelskiego. W dwu grupach wędruje ponad 300 pątników, którym przewodzi ks. Sławomir Machowski.

4 sierpnia na pielgrzymkowe trasy wyruszyły kolejne kolumny z Sandomierza, Ostrowca i Stalowej Woli.

Wraz z pielgrzymami na trasę wyruszył bp Krzysztof Nitkiewicz, który przewodniczył Mszy świętej w bazylice katedralnej w Sandomierzu, gdzie zgromadzili się janowscy pielgrzymi oraz rozpoczynający swoje wędrowanie pątnicy z grupy sandomierskiej.

Podczas homilii biskup wskazał na wartość trudów, które podejmują pielgrzymi oraz wartość świadectwa ich wiary. – Wyruszając na pielgrzymkę czujemy potrzebę duchowego odrodzenia poprzez Słowo Boże, ponoszony trud czy troskę o bliźniego. Codzienne wędrowanie będzie wspaniałą okazją do wyrażenia naszej miłości, życzliwości i zatroskania o innych. Poprzez proste gesty podania wody, podzielenia się posiłkiem czy wsparcia w pielgrzymim trudzie będziemy stawać się ewangelicznymi świadkami - mówił do pielgrzymów bp Krzysztof Nitkiewicz.

Po pielgrzymim szlaku sandomierskich pątników prowadzi ks. Rafał Cudziło oraz ks. Marcin Grzyb. - W tej kolumnie idzie blisko 400 pielgrzymów w trzech grupach: sandomierskiej, połaniecko-staszowskiej i koprzywnicko-klimontowskiej. Każdy rusza z osobistymi intencjami i sprawami, które pragnie zanieść przed maryjne oblicze. Wspólną intencją jest dziękczynienie Bogu za wiele łask, które otrzymaliśmy. Modlimy się o dobre przygotowanie do Światowych Dni Młodych w Krakowie, oraz o dobre przeżycie Diecezjalnych Dni Młodych, które już we wrześniu odbędą się w Sandomierzu. Pielgrzymka, jako swego rodzaju rekolekcje w drodze ma stać się czasem osobistego przybliżenia się i zjednoczenia z Bogiem poprzez modlitwę i pokutny trud. Ma rozbudzić naszą pobożność Maryjną i zaufanie Bogu – podkreślał ks. Rafał Cudziło.

Tego samego dnia wczesnym rankiem po Mszy świętej w bazylice konkatedralnej pw. Matki Bożej Królowej Polski na pątniczą trasę wyruszyła grupa stalowowolska. Jest to najliczniejsza kolumna licząca ponad tysiąc osób i idąca w sześciu grupach: Urszula, Jadwiga, Barbara, Michał, Wincenty oraz łączona Jolanta-Florian. Ta kolumna ma do pokonania blisko 270 km trasy. Pośród pielgrzymów przeważają osoby młode ale wędrują zasłużeni pielgrzymi i całe rodziny.

Kolumna ostrowiecka składa się z dwu grup, które wyruszały: złota z parafii pw. św. Michała Archanioła, a błękitna z kościoła pw. Matki Bożej Saletyńskiej. Razem ostrowiecka pielgrzymka liczy blisko 200 pielgrzymów i jest prowadzona przez ks. Rafała Kułagę.

W pielgrzymce uczestniczą kapłani, klerycy, siostry zakonne oraz grupy muzyczne, kwatermistrzowskie i medyczne.

Pośród pielgrzymów są weterani tras oraz ci, którzy wyruszają po raz pierwszy. - Dziękuję Matce Bożej za to, że mogę od 1979 r. corocznie pielgrzymować na Jasną Górę. Pamiętam, po raz pierwszy poszłam do Częstochowy z najstarszym synem. Zawsze niosę ze sobą intencje pielgrzymowania oraz prośby i podziękowania tych, którzy mi je powierzają – mówiła pani Halina ze Stróży. - Do pielgrzymki zachęciła mnie koleżanka. Idę, ponieważ w tym roku będę zdawać maturę i chcę poprosić Boga o pomoc. Ponieważ to moja pierwsza pielgrzymka, więc trochę się boję, że mogę nie dać rady dojść – mówiła Marta Śwircz z parafii Potok Stany.

Pielgrzymom zdążającym na Jasną Górę w wielu parafiach diecezji będą towarzyszyć pielgrzymi duchowi poprzez modlitwę i pamięć. W niektórych parafiach każdego wieczoru duchowi pielgrzymi będą się gromadzić na wieczornych Apelach Jasnogórskich w łączności z pątnikami na trasie wędrowania.

Wszystkie cztery kolumny, 12 sierpnia spotkają się przed Częstochową, aby razem wkroczyć do jasnogórskiego sanktuarium i pokłonić się Jasnogórskiej Królowej Polski. Podczas Mszy świętej o godz. 10:30 podziękują za pielgrzymi trud i złożą swoje pątnicze intencje.