Spotkanie czcicieli Serca Jezusowego

ks. Tomasz Lis

publikacja 28.06.2014 09:19

W uroczystość Najświętszego Serca jezusowego w bazylice katedralnej w Sandomierzu odbyło się diecezjalne spotkanie i czuwanie modlitewne wspólnot dla intronizacji Chrystusa Króla.

Spotkanie wspólnot intronizacyjnych Spotkanie wspólnot intronizacyjnych
Wspólna modlitwa w bazylice katedralnej
ks. Tomasz Lis

Spotkanie rozpoczęła adoracja eucharystyczna, w której modlono się w intencjach przebłagalnych oraz o łaskę oddania polskich rodzin i ludzkich serca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

- W diecezji działa około 40 wspólnot intronizacyjnych. Obecnie staramy się popularyzować te grupy formacyjne, których zadaniem i misją jest adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz osobiste oddanie się temu Sercu. Duchowość osób przynależących opiera się na trzech elementach: odnowienie wiary w Jezusa i przyjęcie jego woli, indywidualne poświęcenie się Najświętszemu Sercu Jezusa oraz zobowiązanie się do świadectwa o tym oddaniu wobec świata - wyjaśnił ks. Stanisław Olszówka, diecezjalny opiekun duchowy wspólnoty. 

 Następnie przybyłe wspólnoty uczestniczyły we Mszy św. pod przewodnictwem bp Krzysztofa Nitkiewicza, którą sprawowali kapłani opiekujący się parafialnymi oddziałami intronizacji. - Pragniemy wywyższyć dzisiaj Chrystusa w naszym sercu, uczyć się Jego miłości nieograniczonej, nieskrępowanej niczym, chcemy uczyć się podobnego ducha ofiary. Chcemy strzec i rozwijać w naszych sercach przykład serca Chrystusowego, tak jak Maryja strzegła w swoim sercu Słowo Boże. Niech nasze serca prowadzą dialog, rozmawiają z Sercem Chrystusa. Pragniemy także przez modlitwę naprawić nasze grzechy - mówił podczas homilii bp K. Nitkiewicz.

- Jesteśmy młodą wspólnotą w naszej parafii, jednak coraz więcej osób dołącza do nas. W każdy piątek mamy czas wspólnotowej adoracji i indywidualnej modlitwy a następnie spotkanie formacyjne. Razem z żoną zauważamy, że bycie w tej wspólnocie modlitewnej pomogło nam na nowo odkryć piękno małżeństwa i miłości w świetle miłości Najświętszego Serca Jezusowego, w którym dostrzegamy wzór pełnego oddania - podkreślał Kazimierz Kania, uczestnik spotkania.