Ćwierćwiecze wolności

ks. Tomasz Lis

publikacja 20.06.2014 17:13

Uroczystości odbyły się w 25 rocznicę pierwszej Mszy św. odprawionej w tym miejscu za Ojczyznę.

Wieczorna Msza św Wieczorna Msza św
W rocznice odzyskania wolności
ks. Tomasz Lis/ GN

Wieczornej wspólnej modlitwie przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, który wskazał na zadania, które wynikają z odpowiedniego korzystania z daru wolności. Wezwał jednocześnie do troski o budowanie wzajemnej jedności i relacji międzyludzkich, których fundamentem powinna być chrześcijańska miłość. We wspólnej modlitwie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i grup społecznych, pracownicy pobliskiej Huty Szkła oraz liczni mieszkańcy.

Msza św. sprawowana była na miejscu, gdzie przed dwudziestu pięciu laty, dzięki inicjatywie ks. seniora Jan Młynarczyka, odprawiona była Msza św. za Ojczyznę. W ostatnim czasie, dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji, na tym historycznym miejscu powstał monument upamiętniający tamte wydarzenia. W monument symbolizujący arkę włączono symbol kotwicy a obok ustawiono krzyż. – Dla chrześcijanin krzyż ma znaczenie szczególne i wyjątkowe, jest symbolem cierpienia, śmierci i zwycięstwa Chrystusa. W to miejsce pamięci wpisuje się także kotwica z przedwojennego statku, który pływał po Wiśle, symbol pracy ludzi tego regionu, jak również symbol trwania i ufności zakotwiczenia człowieka w wieczności. Arka jest symbolem ocalenia i ratunku oraz przymierza z Bogiem. Niech te symbole i to miejsce przypominają nam o potrzebie budowania mostów miłości, dodają sił do przekraczania własnych słabości i uprzedzeń oraz wskazują nam kierunek naszego ludzkiego wędrowania, którym jest dobry Bóg – tłumaczył podczas homilii ks. Marek Flis, miejscowy proboszcz.

Podczas wspólnego spotkania wystąpiła Miejska Orkiestra Dęta. Na zakończenie wspólnej modlitwy bp K. Nitkiewicz poświęcił ustawiony w historycznym miejscu krzyż.