Chłopska saga

Andrzej Capiga

publikacja 20.06.2014 13:26

Stalowowolski literat Mirosław Osowski spotkał się z czytelnikami w ODK „Karton” w Rzeszowie.

Spotkanie autorskie Spotkanie autorskie
Mirosław Osowski (z prawej) na spotkaniu w Rzeszowie
Mirosław Osowski

Autor zaprezentował swoją nową powieść, I część  „Sagi rodu Oryszów”, zatytułowaną „Powroty”. Jej akcja rozgrywa się na ziemi łęczyckiej w XX wieku.   - Powieść zaplanowana jest obecnie na  4 tomy i z tylu też będzie się składać części. Oryszowie to wielopokoleniowa, chłopska  rodzina, lecz dość zamożna, osiedlona na ziemi łęczyckiej, w rodzinnych stronach. Początki jej dziejów zaczynają się jeszcze przed I wojną światową, a kończą w latach 80. XX wieku. Rodzina Oryszów to zamożni chłopi, którzy doznają wszystkich nieszczęść, jakie niosła ze sobą historia, m.in. w czasie wojny utratę gospodarstw na skutek wysiedlenia do Generalnej Guberni ludności polskiej z terenów wcielonych do Reichu, po wojnie zaś  dyskryminację z powodów politycznych jako obcy klasowo element, czyli kułacy. Przez dzieje rodziny Oryszów  chciałem pokazać przemiany obyczajowe, gospodarcze i polityczne, jakie się dokonały w przeciągu tego okresu na wsi i w rodzinach chłopskich. Nie jest to jednak przyczynek do historii Polski, ale barwna, wielowątkowa panorama losów ludzkich, ich namiętności, wieku dojrzewania i starości. Znam doskonale realia wsi  wyznał pisarz podczas spotkania - gdyż na niej się wychowałem, tutaj też spędziłem swoje dzieciństwo i młodość, tutaj też zaczęła się moja edukacja szkolna, zakończona zdobyciem po krętych ścieżkach i zawiłościach losu dyplomu magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Moim marzeniem od wczesnych lat młodości było napisanie sagi rodzinnej. Temat ten dojrzewał przez lata, aby się zrealizować właśnie w „Sadze rodu Oryszów” – otworzył się przez czytelnikami Mirosław Osowski.

Kolejne części „Sagi rodu Oryszów” – II, III i IV - zamierza Osowski opublikować w latach 2015-2017. Książkę można nabyć w księgarni „Stańczyk” w Stalowej Woli.Spotkanie, w którym obok czytelników  uczestniczyli też przyjaciele i koledzy literaci, członkowie ZLP, m.in. Adam Decowski i Jerzy Nawrocki, a także znany działacz kulturalno-oświatowy i regionalista Eugeniusz Buczek z Widełki k. Kolbuszowej, prowadził prezes Zarządu Oddziału ZLP Edward Bolec. Wręczył on Mirosławowi Osowskiemu list z gratulacjami i życzeniami od prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca oraz wiązankę kwiatów. Spotkanie uświetnił występ młodej artystki i piosenkarki z Rzeszowa Zuzanny Hudzickiej.