Do woja marsz

Andrzej Capiga

publikacja 25.04.2014 15:46

Targi Pracy i Edukacji zgromadziły dziś w bibliotece międzyuczelnianej w Stalowej Woli tych, którzy byli zainteresowani znalezień pierwszej pracy lub kolejnej, ciekawszej.

Wojsko zaprasza Wojsko zaprasza
Punkt informacyjny WKU w Nisku
Andrzej Capiga /GN

Na parterze i dwóch piętrach biblioteki rozlokowali się pracodawcy zarówno państwowi, jak i prywatni. Można też było uzyskać porady ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy w Tarnobrzegu, Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Stalowej Woli. Wśród oferujących pracę były również Powiatowa Komenda Policji w Stalowej Woli oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku.

- Dla kandydatów do pracy w wojsku najpierw szukamy miejsca w Narodowych Siłach Rezerwowych. Dowódca danej jednostki zanim podejmie ostateczną decyzję chce się bowiem upewnić, czy dokonał właściwego wyboru, czy dana osoba jest dyspozycyjna, czy lubi pracować, czy raczej imprezować – wyjaśnia mjr Krzysztof Jasiński z WKU w Nisku.

Obecnie w wojsku najbardziej preferowane są absolwenci zawodów technicznych oraz informatycy. Nie ma też górnej granicy wieku. – W ciągu ostatnich trzech lat znalazłem pracę dla 400 osób – podkreśla mjr Jasiński.

TAGI: