"Czy to Mesjasz?"

ks. Tomasz Lis

publikacja 19.04.2014 01:02

Sztuka przygotowana przez miejscowych duszpasterzy, młodzież i dorosłych z grup parafialnych wprowadziła parafian w tajemnicę życia Jezusa przez pryzmat witrażu rodziny Łazarza.

Misterium pasyjne Misterium pasyjne
Sztuka "Czy to Mesjasz?" wystawiona w Dwikozach
ks. Tomasz Lis /GN

- W przedstawianej sztuce pasyjnej wydarzenia związane z życiem Jezusa ukazane są przez przeżycia rodziny Łazarza, Marty i Marii. Ta opowieść nie jest łatwa, bo powiązana z ich życiowymi dramatami, rozterkami, dylematami. A do tego każda z tych osób ma swoją własną historię życia, swoje doświadczenia i swój charakter – komentował ks. Grzegorz Martyna, pomysłodawca spektaklu.

W role pasyjnych aktorów wcieliła się młodzież i dorośli z grup i stowarzyszeń parafialnych oraz chętni.

Na czas spektaklu parafialna świątynia zmieniła się nie tylko w teatralną sceną, ale także przybrała charakterystyczny dla epoki wystrój. Całość dopełniała perfekcyjna gra świateł.

Zgromadzeni parafianie brawami nagrodzili aktorów, którzy w wieczór Wielkiego Piątku poprowadzili ich poprzez wydarzenia męki z zmartwychwstania Chrystusa poprzez biblijną opowieść i wspaniałą grę teatralną.

Misterium pasyjne
Tomasz Lis