Świętokrzyska Droga Krzyżowa

ks. Tomasz Lis

publikacja 18.04.2014 18:59

Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa na Święty Krzyż od 10 lat gromadzi pątników, którzy - idąc królewskim szlakiem z Nowej Słupi do sanktuarium Krzyża Świętego - pragną wspólnie modlić się i rozważać stacje męki Jezusa.

Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa
Pątnicy podążali na Święty Krzyż
ks. Tomasz Lis /GN

Tegorocznej wspólnej pasyjnej modlitwie, na którą przybyło kilka tysięcy pielgrzymów, przewodził ordynariusz diecezji sandomierskiej bp Krzysztof Nitkiewicz.

Rozważania pasyjne o tematyce wychodzącej z tekstów ewangelicznych i nawiązującej do współczesnych realiów życia codziennego przygotowali ojcowie oblaci - kustosze świętokrzyskiego sanktuarium, zaś krzyż - symbol męki Zbawiciela - od stacji do stacji nieśli przedstawiciele różnych stanów i zawodów.

Podążając królewskim szlakiem przez jodłową puszczę przy pięknej wiosennej pogodzie, pątnicy dotarli na górę Krzyża Świętego, do stóp sanktuarium, gdzie zakończyła się wspólna modlitwa.

Wieńcząc pasyjne rozważania, bp Nitkiewicz zwrócił uwagę na duchowe odniesienie krzyża w życiu człowieka wierzącego oraz konsekwencje płynące z codziennego podejmowania osobistego krzyża w łączności Chrystusem.

Pielgrzymi podkreślali wyjątkowość drogi, którą przybyli. – To moja kolejna Droga Krzyżowa tą trasą. Dziś naprawdę było szczególnie. Mimo trudności i dość ciężkiej drogi, zawsze wracam z tych chwil modlitwy usatysfakcjonowany i dużo mocniejszy duchowo. Duży wysiłek fizyczny sprzyja głębszej refleksji i intensywnej modlitwie – mówił Włodzimierz Staszewski z Ostrowca Świętokrzyskiego.

– My po raz pierwszy przyjechaliśmy całą rodziną na tę modlitwę. Myślę, że ten trud przybliżył nas do cierpiącego Chrystusa, bo tak, jak On, i my musieliśmy dziś włożyć wiele sił, aby wejść na sam szczyt. Taki chyba jest właśnie sens tej modlitwy: doświadczyć trudu i cierpienia w zdobywaniu czegoś wartościowego – tłumaczyli Arkadiusz i Anna Surowcowie z Jeleniowa, którzy uczestniczyli we wspólnej modlitwie z dwójką dzieci.

Droga Krzyżowa była dla wielu pielgrzymów wprowadzeniem w liturgię wielkopiątkową, którą mogli przeżywać w sanktuarium relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Droga krzyzowa 2014
Tomasz Lis