Redaktor wydania

Andrzej Capiga

|

Gość Sandomierski 14/2014

publikacja 03.04.2014 00:00

Moda na tradycyjną kuchnię nie słabnie.

Fakt ten starają się wykorzystać powiatowe i gminne samorządy. W Stalowej Woli na przykład starostwo, wyciągając na światło dzienne stare babcine przepisy, stara się jednocześnie zainteresować nimi lokalnych restauratorów oraz uczniów szkół gastronomicznych. O tym na ss. IV–V. Na s. VI z kolei odnotowaliśmy wieczór poezji diecezjalnego duszpasterza środowisk twórczych ks. dr. Mariana Balickiego, a stronę dalej piszemy o jednym z największych w kraju zbiorze pamiątek po bł. Janie Pawle II – własności Jana Głaza ze Staszowa. Zapraszamy do lektury.