Patriotyczne grono

Andrzej Capiga

publikacja 27.01.2014 22:55

Msza powstańcza w kościele parafialnym w Radomyślu nad Sanem.

Msza powstańcza Msza powstańcza
Członkowie "Grona" ze sztandarem
Andrzej Capiga / GN

Podczas Eucharystii, której przewodniczył ks. Krzysztof Cisowski, upamiętniono uczestników i ofiary powstania styczniowego.  Członkowie  "Grona Młodzieży Ziemi Radomyskiej" wręczyli natomiast dyplomy honorowych członków stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym na rzecz kultywowania lokalnych tradycji. Otrzymali je Gizela Krajewska i Lesław Pater. Po Mszy św. jej uczestnicy, wśród których był też wójt gminy Radomyśl nad Sanem Jan Pyrkosz (potomek styczniowych powstańców) przeszli na cmentarz na Zjawieniu, gdzie złożono kwiaty pod Krzyżem Powstańców.

- Obecnie  "Grono" skupia kilkadziesiąt osób, głównie  młodzieńców i mężczyzn z Radomyśla i okolicznych wsi. Zależy nam na tym, by ożywić i nagłośnić radomyską tradycję tzw. mszy powstańczej – powiedział Damian Gębala, członek stowarzyszenia.