Sandomierski opłatek

ks. Tomasz Lis

publikacja 24.12.2013 22:35

W dzień bożonarodzeniowej Wigilii w Ratuszu sandomierskim odbyło się świąteczne spotkanie opłatkowe. Mieszkańcy mieli okazję połamać się opłatkiem z biskupem i burmistrzem miasta.

Sandomierski opłatek Sandomierski opłatek
Świąteczne spotkanie mieszkańców
ks. Tomasz Lis /GN

Świąteczne spotkanie mieszkańców Sandomierza w Ratuszu to już tradycja. We wspólnym opłatkowym spotkaniu wzięli udział biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, lokalne władze samorządowe z burmistrzem miasta Jerzym Borowskim, radni miasta, duchowni, przedstawiciele instytucji, urzędów, stowarzyszeń i grup społecznych oraz mieszkańcy. Spotkanie rozpoczęły jasełka przygotowane przez sandomierskich przedszkolaków. Burmistrz dziękował przybyłym za całoroczne zaangażowanie w sprawy społeczne i miejskie, składając zaś życzenia w imieniu władz miasta, wyraził nadzieję, że nadchodzący rok przyniesie wszystkim pomyślność i będzie czasem wysiłków na rzecz wspólnego dobra. Biskup Nitkiewicz życzył obecnym, aby święta stały się okazją do doświadczenia Bożej miłości i bliskości. – Od tego zależy nie tylko jakość naszych relacji z Bogiem, ale także relacji z drugim człowiekiem – mówił biskup. Świąteczne spotkanie uświetniły swoją grą i śpiewem młode talenty sandomierskie. Na świątecznym stole harcerze zapalili Betlejemskie Światło Pokoju. Po pobłogosławieniu opłatków wszyscy złożyli sobie bożonarodzeniowe życzenia, łamiąc się białym chlebem.