Rozpoczęli z Barbarą

Gość Sandomierski 50/2013

publikacja 12.12.2013 00:00

W dzień swojej patronki tarnobrzeska parafia zainaugurowała obchody srebrnego jubileuszu.

 Na Mszy nie zabrakło pocztów sztandarowych zakładów i organizacji związanych z przemysłem siarkowym Na Mszy nie zabrakło pocztów sztandarowych zakładów i organizacji związanych z przemysłem siarkowym
Marta Woynarowska /GN

Tegoroczna uroczystość odpustowa w parafii pw. św. Barbary w Tarnobrzegu miała wyjątkowy charakter. Tego dnia wspólnota zainicjowała roczne obchody 25-lecia istnienia. Sumie odpustowej, którą sprawowali m.in. proboszczowie tarnobrzeskich parafii, przewodniczył bp Edward Frankowski.

W homilii hierarcha nawiązał do obchodzonego 4 grudnia dnia modlitw w intencji bezrobotnych, ustanowionego przez Konferencję Episkopatu Polski. Ma on szczególny wymiar w tych rejonach kraju, gdzie dominującą gałęzią gospodarki jest przemysł węglowy, wydobywczy. Co oznacza likwidacja kopalni, doskonale wiedzą byli i obecni pracownicy „Siarkopolu”. Bp Frankowski podawał liczbę kopalni zamkniętych od początku transformacji gospodarczej i ustrojowej oraz górników, którzy utracili swe miejsca pracy. Wspomniał również trudne początki funkcjonowania nowej parafii oraz kolejne lata jej budowania. – Przyjmijcie moje szczere wyrazy wdzięczności i szacunku, jakie się wam należą, że te 25 lat wykorzystaliście w sposób maksymalny – mówił do licznie zgromadzonych parafian. – Dzięki temu powstała ta świątynia, pomnik waszej pracy, który będzie trwał i owocował przez kolejne pokolenia. Na zakończenie Mszy św. ks. prał. Stanisław Bar, proboszcz parafii pw. św. Barbary, odczytał list, jaki do niego skierował biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, który, z racji innych obowiązków, nie mógł uczestniczyć w uroczystości. Napisał m.in. „Oblicze każdej wspólnoty nosi rysy wielu ludzi, ich świętości i słabości, inteligencji i temperamentów. Obejmuję modlitewną pamięcią wszystkich duchownych oraz wiernych świeckich, którzy stawiali pierwsze kroki w tworzeniu parafii, organizowali niezbędne struktury duszpasterskie, uczestniczyli w budowie świątyni i plebanii”. W obchodach górniczego święta i parafialnego odpustu licznie uczestniczyli byli pracownicy KiZPS „Siarkopol”, władze miasta oraz poczty sztandarowe zakładów i organizacji związanych z górnictwem siarkowym. Dziękując wszystkim za obecność, ks. prał. Stanisław Bar zaprosił na główne obchody srebrnego jubileuszu parafii, które odbędą się 22 czerwca przyszłego roku. Uroczyste zakończenie rocznego świętowania będzie zaś miało miejsce podczas przyszłorocznego święta patronki – św. Barbary.