Zaadoptuj bierzmowanego

ks. Tomasz Lis

publikacja 22.11.2013 22:52

Co możemy zrobić dla osób przygotowujących się do sakramentu Bierzmowania? "Pomódl się za mnie" to hasło akcji, jaką zainicjowało w miejscowej parafii Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

Kościół w Rudkach Kościół w Rudkach
Pomysłowa akcja duszpasterska
Archiwum parafii

Od tygodnia w kościele parafialnym, jak i na stronie internetowej www.parafia-rudki.pl można wypełnić deklaracje adopcji bierzmowanego. - Istnieje adopcja dziecka poczętego, adopcja kapłanów, misjonarzy, zakonników. Dlaczego nie mielibyśmy modlić się za młodzież, która potrzebuje obok katechezy, wsparcia duchowego? – pyta Igor, który przygotowuje się do bierzmowania. – Młodzież bardzo ucieszyła wiadomość, że ktoś deklaruje modlitwę w ich intencji. Jest to dla nas mobilizacją, aby nie zawieść siebie, tego, kto się za nas modli i przede wszystkim Boga – dodaje Igor. Osoba, która podejmie adopcję, zobowiązuje się do codziennej modlitwy za bierzmowanego. Może także ofiarować za niego cierpienie, chorobę, albo jakieś wyrzeczenie. Kto zadeklaruje się do modlitwy za bierzmowanego, otrzyma potwierdzenie w formie listownej albo elektronicznej. Nie będzie jednak wiedział, za kogo się modli, jak również sam też zostanie anonimowy wobec młodzieży. Akcja potrwa do dnia przyjęcia sakramentu bierzmowania, czyli do wiosny 2014 roku. Zachęcamy wszystkich czytelników Gościa Niedzielnego do wsparcia modlitewnego: www.parafia-rudki.pl

Deklaracja adopcji   Deklaracja adopcji
Archiwum parafii