Było trzecie, jest drugie

Andrzej Capiga

publikacja 19.11.2013 18:15

Aneta Bąk otrzymała II nagrodę w kategorii literatury w dziedzinie poezji XXI Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej.

Poetycki sukces Poetycki sukces
Aneta Bąk - zdobywczyni II miejsca
Ryszard Mścisz/GN

Aneta jest uczennicą III klasy Liceum Ogólnokształcącego w Jeżowem. W roku ubiegłym, w czasie jubileuszowej edycji tego konkursu, zdobyła nagrodę trzecią. To niemały sukces, albowiem RDKS mają sporą renomę, wysoki poziom, a jurorami są ceniony poeta, krytyk literacki i pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego - dr Stanisław Dłuski, znany rzeszowski pisarz i dziennikarz Marek Pękala, pisarka i właścicielka Wydawnictwa Dreams - Lidia Miś-Nowak, oraz Wanda Lignowska-Bajda, nauczycielka III LO w Rzeszowie, która konkurs od początku organizuje.

Gala finałowa XXI Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej odbyła się w Teatrze „Maska”. Dostarczyła ona bardzo licznej widowni wielu artystycznych wrażeń.

Aneta Bąk udała się do Rzeszowa wraz ze swoim opiekunem - polonistą Ryszardem Mściszem. Sprawnie poprowadzili galę uczniowie III LO w Rzeszowie. Jurorzy konkursu literackiego omówili rywalizację w kategorii poezji i prozy.  Zaprezentowane zostały przez autorów utwory, które zdobyły I i II nagrodę w obu kategoriach - także Aneta Bąk pięknie wyrecytowała swój wiersz „Nie gaśnij”.

W gronie najlepszych znalazła się poetka z LO w Jeżowem dzięki zestawowi wierszy „Chore serce”, „Nocna kołysanka i „Nie gaśnij”, które wysłała pod godłem „Anabela”.  W kategorii poezji I nagroda przypadła Lidii Banach z Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych nr 1 w Stalowej Woli. Utwory wszystkich nagrodzonych osób, jak każdego roku, zostały wydrukowane w almanachu konkursowym „Ptak na drucie”.

- Aneta Bąk nie tylko po raz kolejny znalazła się wśród najlepszych twórców, ale usłyszała też wiele ciepłych słów od jurorów. Poza nią nikt z uczniów powiatu niżańskiego nie zdobył nagrody czy wyróżnienia konkursowego w żadnej z kategorii, nie było także na Podkarpaciu przedstawiciela szkoły wiejskiej czy z małego miasteczka, który znalazłby się wśród laureatów tego znanego konkursu. Tym bardziej warto docenić kolejny sukces uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Jeżowem i szkoły, do której uczęszcza - powiedział Ryszard Mścisz.