Renowacja bazyliki

ks. Tomasz Lis

publikacja 16.11.2013 23:43

Zakończył się kolejny etap renowacji sandomierskiej katedry. Odrestaurowany został boczny ołtarz Matki Bożej z Dzieciątkiem znajdujący się na ścianie wschodniej świątyni. Projekt podsumowała sesja naukowo-teologiczna.

Sesja na zakończenie projektu Sesja na zakończenie projektu
Zakończono prace konserwatorskie
ks. Tomasz Lis /GN

- Dzięki środkom uzyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz pomocy Starostwa Powiatowego w Sandomierzu i wkładzie własnym parafii przeprowadzony został w ostatnich miesiącach kolejny etap prac konserwatorskich w sandomierskiej katedrze. Prace te objęły jeden z ołtarzy bocznych. Po rozpoczęciu prac podjęto decyzję, że ołtarz powinien być rozmontowany i częściowo przetransportowany do pracowni konserwatorskiej, gdzie poddano go gruntownym pracom zabezpieczającym i konserwatorskim. Po ich zakończeniu na miejscu zmontowano na nowo całość ołtarza wraz z nastawą.

Konserwacji zostały poddane także dwa obrazy z ołtarza: Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz Chrystusa Boleściwego, dziś nazywanego Miłosiernym – poinformował ks. Zygmunt Gil, proboszcz parafii.

Zakończenie prac połączono z poświęceniem odnowionego ołtarza, którego dokonał bp Krzysztof Nitkiewicz, oraz sesją naukowo-teologiczną, podczas której została przybliżona historia powstania ołtarza, omówione jego walory artystyczne oraz etapy przeprowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich. W jednym z wykładów ks. Kazimierz Skawiński mówił o teologicznym aspekcie i wymowie obrazu Chrystusa Miłosiernego.

Prace podzielone były na kilka etapów. Część z nich odbywała się na miejscu w katedrze, gdzie odrestaurowywano elementy stałe ołtarza, zaś pozostała część rozmontowana trafiła do specjalistycznej pracowni. Po rozmontowaniu nastawy ołtarza odsłonięte zostały zachowane we fragmentach dekoracje malarskie ściany z II poł. XVI, XVII i XVIII w. Warstwy te wraz z tynkami zostały poddane badaniom i konserwacji technicznej. – Po demontażu ołtarza musieliśmy pofalowane i popękane obrazy olejne na płótnie bardzo ostrożnie odkleić od desek struktury w celu przeprowadzenia ich konserwacji technicznej. Usunęliśmy werniksy i przemalowania z XX w. Ubytki płótna zostały uzupełnione wklejonymi protezami. Odczyszczona, zdezynfekowana i zaimpregnowana została powierzchnia płótna odwrocia. Następnie obrazy zostały zdublowane na nowe płótno w celu wzmocnienia ich osłabionej struktury. Uzupełniono ubytki zapraw obrazów i wykonano ich scalenie kolorystyczne. Podczas badań konserwatorskich odsłonięto we fragmentach elementy pierwotnej kompozycji obrazu Matki Bożej. Można stwierdzić, że pierwotnie obraz był większego formatu i został po docięciu wtórnie użyty do dekoracji ołtarza.

Konserwacji poddano również metalowe sukienki i koronę z obrazu Chrystusa Boleściwego oraz korony, gwiazdy i półksiężyc z obrazu Matki Bożej. Z warstw pierwotnych pobrane zostały do badań próbki farb w celu próby datowania wcześniejszej kompozycji. Rzeźby ołtarzowe pierwotnie malowane ciemniejącą z czasem bielą ołowiową zostały w latach 70. XX w. przemalowane laserunkowo w kolorze ciepłej bieli. Warstwa ta, przykrywająca skorodowaną, częściowo jedynie zachowaną, poszarzałą biel ołowiową, została po odczyszczeniu i scaleniu kolorystycznym pozostawiona - wyjaśnił Marcin Gruszczyński, prowadzący prace konserwatorskie.

W sesji podsumowującej prace związane z renowacją ołtarza wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz, kapłani, seminarzyści oraz mieszkańcy miasta.