Przodujący samorząd

Andrzej Capiga

publikacja 07.11.2013 19:09

Połaniec ósmym gminno-miejskim samorządem w Polsce i pierwszym w woj. świętokrzyskim w rankingu zrównoważonego rozwoju.

Samorządowy ranking Samorządowy ranking
Dyplom odebrał burmistrz Połańca Jacek Tarnowski (w środku)
Archiwum GiM Połaniec

Rozdanie nagród odbyło się w Sali Kolumnowej Sejmu RP podczas konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”, którą zorganizowali Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Ranking opracowywany jest co roku przez grupę badawczą Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, pracującą pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka. Uwzględnia on wszystkie polskie miasta i gminy, a punkty w każdej z 16 ocenianych dziedzin z zakresu gospodarki, sfery społecznej oraz ochrony środowiska przyznawane są na podstawie danych liczbowych Głównego Urzędu Statystycznego.

- Do tegorocznego rankingu brane były pod uwagę m.in. wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca, kwoty przeznaczone przez gminę na transport i łączność, liczba osób pracujących i liczba osób bezrobotnych na 1 tys. mieszkańców, a także odsetek mieszkańców posiadających dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - powiedziała Dominika Rejchert z UMiG Połaniec.

Dyplom dla Połańca odebrał burmistrz Jacek Tarnowski.