Wiara żywa uczynkami

ks. Tomasz Lis

dodane 11.04.2013 17:44

– Odkrycie Bożej miłości owocuje radością, pokojem, miłością, która ogarnia cały świat. Ta miłość przejawia się w uczynkach. Ona nie pozwala myśleć tylko o sobie, nie pozwala na obojętność i uniemożliwia skrzywdzenie kogokolwiek – mówił podczas spotkania z pracownikami i wolontariuszami Caritas bp K. Nitkiewicz.

Wiara żywa uczynkami Obchody Tygodnia Miłosierdzia ks. Tomasz Lis/GN

Spotkanie biskupa ordynariusza z pracownikami Caritas, wolontariuszami i wszystkimi zaangażowanymi w dzieła miłosierdzia odbyło się w kościele pw. Ducha Świętego w Sandomierzu. Podczas homilii biskup podkreślił, że odkrycie Bożej miłości ma prowadzić do miłosierdzia wobec bliźnich. – Otrzymaliśmy od Boga wszystko, co jest potrzebne do życia – zarówno doczesnego, jak i w perspektywie wieczności. Otrzymaliśmy w sposób całkowicie niezasłużony i niezależnie od naszych upadków. Boga interesuje wyłącznie nasze szczęście i dlatego przez swojego zmartwychwstałego Syna obdarza nas hojnie wielorakimi łaskami i prowadzi do wiecznego królowania w niebie. Człowiek, który tego nie dostrzega, który nie wierzy w Boże miłosierdzie, jest pogrążony w smutku; smutku, który przeradza się w rozpacz i nienawiść do wszystkich. Dlatego musimy sobie uświadomić, jak bardzo Bóg nas kocha, i trwając z Nim w jedności, urzeczywistniać Jego miłość w świecie – mówił bp K. Nitkiewicz.

Wiara żywa uczynkami   W spotkaniu uczestniczyły dzieci z Ośrodka "Radość Życia" ks. Tomasz Lis/GN Wiara żywa uczynkami   Wspólna modlitwa w kościele Ducha Świętego ks. Tomasz Lis/GN

 

 

 

 

 

 

 

 

We Mszy św. uczestniczyli także uczniowie Ośrodka „Radość Życia”, który jako jedyna w Sandomierzu i powiecie sandomierskim placówka zajmuje się globalnie edukacją osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także z niepełnosprawnością sprzężoną, np. niedowidzeniem, niedosłuchem, z epilepsją i z autyzmem.

Tydzień Miłosierdzia po raz pierwszy rozpoczął się Niedzielę Miłosierdzia, święto patronalne Caritas. – Ten czas ma za zadanie inicjowanie nowych dzieł charytatywnych. W tym roku zbiega się on ze Światowymi Dniami Autyzmu. Nasz Ośrodek „Radość Życia” prowadzi szkołę dla dzieci autystycznych oraz podejmuje szereg otwartych spotkań i konsultacji, aby pomóc osobom dotkniętym tym problemem oraz ich rodzinom. We wszystkich placówkach Ośrodka obecnie pomagamy 168 dzieciom niepełnosprawnym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym, umiarkowanym i głębokim. Wśród tych placówek są: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Kobiet, Dom Samotnej Matki, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, zaś przy Stacjach Opieki Caritas funkcjonuje siedem Centrów Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego i Rehabilitacji – tłumaczył ks. Bogusław Pitucha, dyrektor diecezjalnej Caritas.

Parafialni duszpasterze w przeprowadzeniu Tygodnia Miłosierdzia w swoich wspólnotach mogą się posiłkować otrzymanymi materiałami, w których zawarte są pomoce dla szkół, na nabożeństwa modlitewne czy spotkania duszpasterskie.