Wezwani do głoszenia i świadectwa

ks. Tomasz Lis

dodane 30.03.2013 21:44

Podczas wielkosobotniej liturgii Wigilii Paschalnej bp Krzysztof Nitkiewicz udzielił trzem osobom sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, zaznaczając, że zobowiązują one do świadczenia o Ewangelii.

Liturgia Wielkiej Soboty Liturgia Wielkiej Soboty
Chrzest przyjęło trzech katechumenów
ks. Tomasz Lis/GN

Bogatą w symbole i znaczenie liturgię chrześcijańskiego czuwania przed zmartwychwstaniem Chrystusa rozpoczął obrzęd poświęcenia ognia i paschału, świecy symbolizującej Zmartwychwstałego Chrystusa. Przy świetle paschału i zapalonych przez wiernych świec w świątyni odśpiewano Orędzie paschalne, które wyjaśnia symbolikę światła, którym jest Chrystus powstający z mroku śmierci do życia.

Podczas homilii bp. K. Nitkiewicz przypomniał, że byciem ochrzczonym zawiera wezwanie do głoszenia prawdy Chrystusowej Dobrej Nowiny.

- Drodzy katechumeni. Uznaliście w Chrystusie jedynego zbawiciela świata, waszego nowego oblubieńca i powiedzieliście mu: oto jestem. Powtarzajcie te słowa każdego dnia. Niech Ewangelia i nauka Kościoła będą dla was zawsze kryterium tego, co dobre, piękne i szlachetne. Niech staną się miarą poprawności. Poprawności prawdziwej, a nie narzuconej w imię różnych ideologii czy politycznych i społecznych kompromisów. Ci, którzy z taką zaciekłością przeciwstawiają się dzisiaj wartościom chrześcijańskim, wyrażają często w ten sposób własny dramat spowodowany brakiem Boga lub kryzysem wiary. Dlatego należy otoczyć ich szczególną modlitwą, aby mogli ujrzeć światło Chrystusa Zmartwychwstałego. Pamiętajcie jednak, że jak mówi francuski poeta Charles Péguy, ten kto zna prawdę musi ją głosić, a czasami wręcz wykrzyczeć. W przeciwnym wypadku staje się sojusznikiem kłamców i fałszerzy. Drodzy katechumeni. Odtąd i wy jesteście wezwani do głoszenia Dobrej Nowiny - mówił biskup.

Po homilii biskup ordynariusz poświęcił wodę chrzcielną, a następnie udzielił sakramentu chrztu i bierzmowania katechumenom, zaś wszyscy zgromadzeni odnowili przyrzeczenia złożone podczas sakramentu chrztu.

Podczas Komunii świętej nowo ochrzczeni przystąpili również po raz pierwszy do Stołu Pańskiego. Katechumeni, którzy przyjęli chrzest przez cały rok uczestniczyli w specjalnych katechezach i brali udział w obrzędach przygotowujących ich do przyjęcia tych sakramentów.