Miasto wdów i sierot


ac

|

Gość Sandomierski 11/2013

publikacja 14.03.2013 00:00

99 lat temu w połowie października rozegrała się najbardziej krwawa bitwa 
w historii stolicy polskiego wikliniarstwa.

Ryszard Żurecki zachęcał mieszkańców do aktywnego włączenia się w obchody Ryszard Żurecki zachęcał mieszkańców do aktywnego włączenia się w obchody
Andrzej Capiga

W wyniku działań wojennych na przedpolach naszego miasta zginęło około 15 tys. żołnierzy, także wielu mieszkańców Rudnika nad Sanem oraz najbliższych miejscowości. Miasto zostało zniszczone. To najważniejsze wydarzenie w jego historii; szkoda, że było tak tragiczne – zauważył na wstępie konferencji poświęconej bitwie burmistrz Rudnika nad Sanem Waldemar Grochowski.
Dr Marek Florek, pracownik naukowy UMSC, autor wielu opracowań o Rudniku, stwierdził, że w wyniku ostrzału artyleryjskiego i celowych podpaleń, dokonanych przez wojska austriackie i rosyjskie, miasto zostało zniszczone w 80 procentach!

Spalono m.in. drewniany kościół parafialny, plebanię, synagogę, ratusz i stację kolejową. Bardzo ucierpiały także okoliczne miejscowości, na
przykład Przędzel (280 domów zniszczonych), Stróża (71) czy Kopki (ok. 70). Nieznane są straty w ludności cywilnej. Z pewnością były niemałe (ok. 20 proc. populacji). Poległych mieszkańców ekshumowano i przenoszono do organizowanych cmentarzy dopiero w 1916 r.
O tym, jak tragicznie musiał wyglądać Rudnik po wojennej zawierusze, świadczy list ówczesnego rudnickiego proboszcza, ks. Feliksa Sękiewicza, do jego siostry: „Cisną się do oczu łzy na widok tysięcy biedaków, nędzarzy, wdów i sierot, obdartych mężczyzn i kobiet. W ruinach znajduje się całe miasto. Z całego Rudnika, oprócz niewielu domów, pozostały tylko kominy”.
Przypomnieniu bitwy rudnickiej służyła konferencja naukowa, która rozpoczęła przygotowania do uroczystych obchodów setnej rocznicy tego wydarzenia. Zorganizował ją specjalnie na tę okoliczność powołany komitet na walnym zebraniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej. 
– Chcemy, aby rocznica przypomniała losy mieszkańców w tych tragicznych dniach, zwróciła uwagę współczesnej młodzieży na konieczność zachowania pamięci o przeszłości i zachęciła do szukania i upamiętniania jej śladów – podkreślił Ryszard Żurecki, główny pomysłodawca przedsięwzięcia.
Kulminacja obchodów nastąpi 14 października 2014 r. Poprzedzi ją kampania informacyjna, wydane zostaną: książka (dokumenty, wspomnienia), okolicznościowy medal, reprint albumu kart pocztowych wydanych w 1915 r. (były one wówczas cegiełkami na budowę parafialnego kościoła), powstanie wystawa w Centrum Wikliniarstwa oraz odnowione będą wojenne cmentarze. Na finalne uroczystości zaproszeni zostaną przedstawiciele narodów biorących udział w tej bitwie.