Agenci w urzędzie

Andrzej Capiga

publikacja 27.01.2013 18:02

Centralne Biuro Antykorupcyjne skontrolowało kilka samorządowych inwestycji w Rudniku nad Sanem.

CBA w urzędzie CBA w urzędzie
Radni dyskutują nad pokontrolnym protokołem
Andrzej Capiga/GN

Agenci CBA  interesowali się procedurami związanymi z podejmowaniem decyzji w sprawie rozporządzania mieniem gminy.

W szczególności wzięli pod lupę modernizację  hali sportowej wraz z zapleczem w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, przebudowę systemów grzewczych w hali sportowej MOSiR i w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 oraz budowę boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Kopkach.

Waldemar Grochowski, burmistrz Rudnika nad Sanem, nie podpisał pokontrolnego protokołu, nie zgadzając się z jego zapisami.

Więcej w papierowym wydaniu sandomierskiego „Gościa Niedzielnego”