Redaktor wydania

Ks. Tomasz Lis


|

Gość Sandomierski 03/2013

publikacja 17.01.2013 00:00

Wydaje się, że nasze społeczeństwo
z coraz mniejszym szacunkiem patrzy
na naszych seniorów.


A przecież wspomnienia babcinych ciasta i bajek dziadka należą
do najwspanialszych
z dzieciństwa. Obecnie zamiast o szacunku
dla nich i trosce
o zdrowie dziadków mówi się o prawach
do godnej śmierci ludzi starszych, zapomina się, kto nas kołysał,
kto odprowadzał
do szkoły i kto kocha
tak wielką miłością.
O fenomenie bycia
babcią i dziadkiem,
o zainteresowaniach
i pasjach seniorów
oraz pięknej jesieni życia piszemy na stronach IV–V.