Dom dla wszystkich

Ks. Tomasz Lis

|

Gość Sandomierski 51-52/2012

publikacja 20.12.2012 00:00

W schroniskach w Sandomierzu i Rudniku n. Sanem, prowadzonych przez Caritas, święta spędzi blisko 40 bezdomnych osób.

Dom dla wszystkich Ośrodki Caritas to dla wielu jedyny dom Wojciech Śwircz

Mimo że standard życia naszego społeczeństwa podnosi się, wiele osób z obawą oczekiwało nadchodzących świąt. Coraz więcej rodzin żyje poniżej przeciętnej, martwiąc się nawet o podstawowe produkty. Każdego roku wzrasta także liczba osób pozostających bez własnego domu. – Jak co roku prowadzimy akcję świątecznej pomocy dla najuboższych. Rozdaliśmy 290 paczek dla rodzin, w których znalazły się podstawowe produkty żywnościowe. Było to możliwe dzięki zbiórkom prowadzonym w czasie przedświątecznym. Pomagamy także tym, którzy borykają się z problemem bezdomności. Obecnie w schronisku dla bezdomnych kobiet przebywa 9 kobiet i 10 dzieci, zaś w schronisku dla mężczyzn – 22 bezdomnych – poinformował ks. Bogusław Pitucha, dyrektor Caritas.

W tych placówkach bezdomni mają zapewnione podstawowe warunki socjalno-bytowe, opiekę społeczną i lekarską oraz w razie potrzeby opiekę prawną. Warunki lokalowe schroniska są zbliżone do domowych. Schroniska oprócz pomocy doraźnej zapewniają, na ile to możliwe, aktywizację zawodową oraz pomoc w rozwiązaniu trudnej sytuacji życiowej. – Osoby bezdomne przygotowywane są do samodzielnego podejmowania życiowych działań i decyzji w celu usunięcia przyczyn ich bezdomności – dodał ks. B. Pitucha.