Kasa dla muzeum

Andrzej Capiga

publikacja 05.12.2012 20:32

Prawie 170 tys. euro otrzymało Muzeum Regionalne w Stalowej Woli z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina.

Kultura dla niepełnosprawnych Kultura dla niepełnosprawnych
Warsztaty dla niewidzących w MR w Stalowej Woli
Archiwum MR w Stalowej Woli

Pieniądze zostaną przeznaczone na realizacje programu ułatwiającemu niepełnosprawnym dostęp do kultury. 

Zaważyło zapewne doświadczenie zdobyte przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli po organizacji takich programów, jak „Galeria przez dotyk”, „Dostępne Muzeum”, czy „Poczuj sztukę.

- Niepełnosprawni są wśród nas i chcą, tak jak my, korzystać z dóbr kultury. Naszym zadaniem jest umożliwienie im tego. Tak jest w najlepszych muzeach na świecie i powoli staje się standardem także w Polsce - powiedziała Lucyna Mizera, dyrektor MR w Stalowej Woli.

Jej zdaniem stalowowolskie Muzeum Regionalne od kilku lat specjalizuje się w udostępnianiu swojej oferty wszystkim, bez względu na ich ograniczenia.

- Wypracowujemy ciągle nowe metody pracy edukacyjnej, szukamy dobrych wzorów w najbardziej zaawansowanych pod tym względem muzeach zagranicznych. Jesteśmy otwarci na wszystko, co pozwala przekraczać sztuczne bariery. A każda inicjatywa, podjęta z myślą o niepełnosprawnych, procentuje dla wszystkich - chociażby eksponaty do dotykania są ogromną atrakcją także dla osób widzących – mówi Lucyna Mizera.

Stalowowolskie muzeum utworzy też międzynarodową akademię kształcącą muzealników w zakresie dostępności do kultury dla osób niepełnosprawnych.