Redakcja "Gościa Sandomierskiego"

publikacja 12.09.2012 00:00

sandomierz@gosc.pl

ks. Tomasz Lis
kierownik oddziału
tomasz.lis@gosc.pl
tel. 666830793

 

 

Andrzej Capiga
andrzej.capiga@gosc.pl
tel. 666830794

 

 

Marta Woynarowska
marta.woynarowska@gosc.pl
tel. 666830795

 

 

Gość Sandomierski
27-600 Sandomierz, ul. Mariacka 12
tel. (15)832 76 60

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Gość Media z siedzibą w Katowicach ("My"), dostępny pod adresem
e-mail: sekretariat@igomedia.pl i nr tel.: (32) 251 18 07.
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail:
rodo@igomedia.pl.

Posługujemy się danymi na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego tj. w celach związanych z komunikacją pomiędzy nami a Tobą przez okres niezbędny dla jej celów.
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom pomagającym nam w realizowaniu naszych obowiązków jako zleceniodawcy, w tym firmom oferującym różne pakiety sportowe lub medyczne oraz w razie takiej konieczności uprawnionym organom państwowym np. ZUS, US, PEFRON, NFZ.  

Informacja dla osób, które nadesłały materiały do publikacji i zostały one przyjęte przez IGM:
 Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
   realizacja wzajemnych praw i obowiązków w związku z zawartą umową cywilnoprawną.
Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi na podstawie:
- Zawartej umowy
-  Przepisów prawa cywilnego i innych przepisów porządku krajowego
 - Twojej zgody w określonych przypadkach.

Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do w sposób zgodny z terminami wskazanymi przez przepisy związane z zatrudnianiem Ciebie i wzajemnymi roszczeniami. Jeżeli wyrazisz inną zgodę, wówczas do czasu wycofania Twojej zgody, co jednak pozostanie bez wpływu na okres przed jej wycofaniem.
Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do
organu nadzorczego. Podanie danych jest konieczne ze względu na ww. cel.