Ekumeniczne Dni Biblijne

W trzech rzymskokatolickich diecezjach (sandomierska, kielecka, radomska) rozpoczną się 21 czerwca 2024 roku Ekumeniczne Dni Biblijne.

Inicjatywa zrodziła się wśród duszpasterzy-ekumenistów biorących udział we wspólnym nabożeństwie w Ostrowcu Świętokrzyskim w czasie styczniowego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2024. Wtedy podjęto decyzję o organizacji wydarzenia, które pokazałoby przede wszystkim to, co łączy chrześcijan różnych wyznań - informuje ks. Paweł Surowiec, referent ds. ekumenizmu diecezji sandomierskiej.

Hasłem Ekumenicznych Dni Biblijnych są słowa z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian: "Wszystko, co czynicie, niech się dzieje w miłości" (1 Kor 16,14).

- Ten fragment Pisma Świętego, zważywszy na poświęcenie św. Pawła i jego zażyłość z gminą chrześcijańską w Koryncie, stawia miłość w centrum wszelkich relacji. Fundamentalna zasada, która jednoczy chrześcijan różnych tradycji wyznaniowych, w trakcie Ekumenicznych Dni Biblijnych służy jako punkt wyjścia do wspólnych refleksji i działań. Miłość (caritas, agape) jest uniwersalnym językiem, który przekracza bariery struktur kościelnych, promując przesłanie Ewangelii, wzajemne porozumienie, akceptację i współczucie. Fragment z 1 Listu do Koryntian stanowi międzywyznaniową zachętę do podejmowania inicjatyw w duchu chrześcijańskiej miłości. W kontekście różnorodnych spotkań ekumenicznych, słowa Apostoła Narodów wzywają do poszukiwania jedności "której chce Chrystus" i "za pomocą środków, których On pragnie" – cytując katolickiego księdza Paula Couturiera, prekursora ekumenizmu z początku XX wieku - tłumaczy ks. P. Surowiec.

Ekumeniczne Dni Biblijne promują rozwój obecnych i tworzenie w diecezjach nowych parafialnych kręgów biblijnych. Rozważanie kolejnych ksiąg Pisma Świętego i odnoszenie perypetii postaci biblijnych do swojego życia ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju duchowego, a wspólnotowe zgłębianie Ewangelii z wykorzystaniem różnorodnych metod pozwala lepiej poznać kontekst wydarzeń opisanych na kartach Biblii. Celem Ekumenicznych Dni Biblijnych jest zwiększenie znajomości Pisma Świętego w diecezjach, ponieważ wciąż wielu chrześcijan mylnie uważa, że Biblia jest przede wszystkim dla biblistów, archeologów lub lingwistów.

Organizatorami Ekumenicznych Dni Biblijnych są: diecezja sandomierska, diecezja kielecka, diecezja radomska, parafia ewangelicko-augsburska w Radomiu i Kielcach, kielecka parafia Kościoła ewangelicko-metodystycznego w RP oraz parafia Kościoła starokatolickiego mariawitów w Wierzbicy.

Ponadto, w nabożeństwa ekumeniczne zaangażowały się lokalne wspólnoty kościoła polskokatolickiego z terenu woj. świętokrzyskiego, parafia prawosławna Świętych Cyryla i Metodego w Sandomierzu, parafia prawosławna św. Mikołaja w Kielcach, parafia prawosławna św. Mikołaja Cudotwórcy w Radomiu, Kościół Chrześcijan Baptystów w Kielcach oraz kielecki zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej.

Ekumeniczne Dni Biblijne   Materiały organizatora

W ramach tej inicjatywy odbędą się cztery nabożeństwa ekumeniczne, których zwieńczeniem będzie wspólna modlitwa w rzymskokatolickim sanktuarium NMP Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 28 czerwca 2024. Po nim odbędzie się spotkanie robocze duszpasterzy odpowiedzialnych za ekumenizm w swoich wspólnotach i diecezjach, na którym zostanie przygotowane kolejne międzywyznaniowe wydarzenie: październikowe ekumeniczne Dni dla Stworzenia (Season for Creation).

Harmonogram nabożeństw:

  • 21.06.2024 (piątek) godz. 17: kościół ewangelicko-eetodystyczny, ul. Małopolska 6, Kielce.
  • 23.06.2024 (niedziela) godz. 16: „Świątynia Pokoju” – kościół ewangelicko-augsburski, ul. Sienkiewicza 3, Kielce.
  • 27.06.2024 (czwartek) godz. 17: kościół starokatolicki mariawitów, ul. Staszica 17, Wierzbica k. Radomia.
  • 28.06.2024 (piątek) godz. 17.30: sanktuarium NMP Saletyńskiej – kościół rzymskokatolicki, ul. Piaski 3, Ostrowiec Świętokrzyski.
« 1 »