Szkolenie w zakresie ochrony nieletnich

W odpowiedzi na nowelizację przepisów dot. ochrony małoletnich bp Krzysztof Nitkiewicz zarządził obowiązkowe szkolenia dla duchownych diecezji sandomierskiej.

Szkolenie ma związek z wejściem w życie tzw. ustawy Kamilka, której celem jest ochrona dzieci i młodzieży. W tym celu diecezja sandomierska podjęła kroki mające na celu zapewnienie odpowiednich szkoleń wszystkich duchownych w zakresie nowych przepisów.

Biskup Nitkiewicz podkreślił wagę tej inicjatywy, nakładając obowiązek uczestnictwa na wszystkich księży, w tym proboszczów, wikariuszy, emerytów, studentów, profesorów oraz innych kapłanów pełniących posługi duszpasterskie na terenie diecezji.

Wszyscy duchowni uczestniczą w trwających od 14 do 21 czerwca szkoleniach w sześciu miejscach, które odpowiadają rejonom duszpasterskim: Janów Lubelski, Ostrowiec Świętokrzyski, Staszów, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Sandomierz.

Celem szkoleń jest zapoznanie duchownych z nowymi przepisami prawnymi oraz wypracowanie skutecznych metod ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą i nadużyciami. W trakcie szkoleń omawiane są zarówno aspekty prawne, jak i praktyczne, związane z codzienną pracą duszpasterską.

« 1 »