Majowy zjazd formacyjny sióstr zakonnych w Dwikozach

Siostry zakonne oraz panie konsekrowane z diecezji sandomierskiej spotkały się na ostatnim przed wakacjami zjeździe formacyjnym. Wydarzenie odbyło się w parafii pw. św. Andrzeja Boboli i św. Antoniego Pustelnika w Dwikozach.

Uczestniczki dziękowały Bogu za miniony rok pracy formacyjnej, modliły się za ojczyznę oraz prosiły o dar nowych powołań do służby Bożej w Kościele.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia proboszcza parafii ks. Artura Barańskiego, który przybliżył historię powstania parafii oraz służbę duszpasterską, ze szczególnym uwzględnieniem kultu patronów parafii, zwłaszcza św. Andrzeja Boboli, który był głównym motywem pielgrzymki sióstr.

Jako przygotowanie do liturgii odbył się mini koncert pieśni religijnych w wykonaniu parafialnej scholi Cantate Deo.

Mszy św. przewodniczył ks. Piotr Pudło, wikariusz parafii i pracownik Sądu Biskupiego w Sandomierzu, który wygłosił homilię. W koncelebrze uczestniczył także wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego w diecezji ks. prof. Leon Siwecki.

Ks. Piotr w homilii przypomniał o łasce chrztu świętego i powołania zakonnego, podkreślając, że ślubowanie rad ewangelicznych jest pogłębieniem konsekracji chrztu. Nawiązał do patronów parafii św. Antoniego Pustelnika i św. Andrzeja Boboli, przedstawiając ich jako wzory naśladowania Chrystusa dla osób konsekrowanych.

Po Mszy św. wyruszyła procesja Drogą Męki św. Andrzeja Boboli, składającą się z pięciu stacji upamiętniających męczeństwo świętego. Procesja zakończyła się przy figurze św. Andrzeja, gdzie nastąpiło błogosławieństwo. Następnie uczestniczki mogły ucałować relikwie świętego męczennika, które były niesione przez siostry w trakcie nabożeństwa.

Po duchowej części spotkania, uczestniczki zeszły ze świątynnego wzgórza do salki parafialnej, gdzie czekała na nie agapa przygotowana przez panie ze scholi.

W spotkaniu wzięło udział 39 sióstr oraz 6 pań.

« 1 »