Sandomierz - zapomniana rezydencja Jagiellonów

Muzeum Zamkowe w Sandomierzu będzie promować się na Litwie dzięki nowej współpracy międzynarodowej. Na zamku w Trokach będzie prezentowana wystawa poświęcona związkom królewskiego miasta z Jagiellonami.

Projekt prowadzony przez Muzeum Zamkowe w Sandomierzu oraz Muzeum Historyczne w Trokach ma na celu wzmocnienie i podkreślenie historycznych oraz kulturowych więzi między Polską a Litwą. Sandomierskie muzeum we współpracy z litewskim muzeum oraz Instytutem Polskim w Wilnie zaprezentuje na trockim zamku ekspozycję "Sandomierz – zapomniana rezydencja Jagiellonów".

Jak poinformował w piątek dyrektor Muzeum Zamkowego w Sandomierzu dr Mikołaj Getka-Kenig, projekt ma na celu rozpowszechnianie wiedzy o historycznych związkach między Polską a Litwą, koncentrując się na Sandomierzu jako kluczowym mieście rezydencjonalnym królów polskich i wielkich książąt litewskich z dynastii Jagiellonów.

Dyrektor Muzeum Zamkowego dr hab. Mikołaj Getka -Kenig.

Podczas konferencji prasowej dyrektor ogłosił, że w ramach projektu przygotowana zostanie wystawa pt. "Sandomierz – zapomniana rezydencja Jagiellonów". Ekspozycja ta ma na celu ukazanie historycznych powiązań miasta z dynastią Jagiellonów, począwszy od Władysława Jagiełły aż po Zygmunta Augusta. Wystawa będzie prezentowana w zamku wielkich książąt litewskich w Trokach od czerwca do września i zostanie przygotowana w językach litewskim oraz angielskim.

Projekt "Sandomierz – zapomniana rezydencja Jagiellonów" zostanie zrealizowany dzięki grantowi otrzymanemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kultura inspirująca". Program ten wspiera projekty o charakterze międzynarodowym, finansując inicjatywy realizowane we współpracy z instytucjami zagranicznymi oraz polskimi działającymi poza granicami kraju. Dotacja z ministerstwa wynosi 96 tys. zł, natomiast całkowity koszt projektu to 113 tys. zł.

« 1 »