Biskup Krzysztof Nitkiewicz

Ordynariusz sandomierski. Urodził się 17 lipca 1960 roku w Białymstoku (syn Jerzego i Otylii z d. Bartnik). Papież Benedykt XVI mianował go biskupem sandomierskim 13 czerwca 2009 roku. Ingres do katedry sandomierskiej i święcenia biskupie odbyły się 4 lipca 2009 roku.

Po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej w roku 1979 wstąpił do Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1985 roku z rąk bp. Edwarda Kisiela, Administratora Apostolskiego Archidiecezji w Białymstoku. Studia uwieńczył obroną pracy magisterskiej z teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po święceniach przez rok pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Antoniego w Sokółce (1985-1986). W 1986 roku został skierowany na studia specjalistyczne do Rzymu, które ukończył doktoratem z prawa kanonicznego w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, napisanym pod kierunkiem prymasa Węgier, kardynała Petera Erdö. W roku 1991 powrócił do diecezji i objął urząd wiceoficjała Sądu Metropolitalnego w Białymstoku, a także został mianowany wykładowcą prawa kanonicznego w AWSD w Białymstoku. W tym czasie pracował również jako katecheta w VI LO w Białymstoku. 1 lipca 1992 roku został powołany do pracy w Kongregacji ds. Kościołów wschodnich w Rzymie, a w roku 2002 objął funkcję jej podsekretarza. Jako pracownik Kongregacji prowadził pracę duszpasterską w kościele św. Klemensa na Monte Sacro, a także wśród rzymskich skautów. Wykładał także prawo kanoniczne na Papieskim Instytucie Orientalnym w Rzymie. W lutym 2009 roku został mianowany rektorem kościoła św. Błażeja w Rzymie, gdzie liturgię odprawiają Ormianie katoliccy i apostolscy. Od roku 1995 był postulatorem w procesie beatyfikacyjnym ks. Michała Sopoćki, uwieńczonym beatyfikacją 28 września 2008 roku w Białymstoku. Obecnie prowadzi sprawę beatyfikacyjną kardynała Hozjusza. 13 czerwca 2009 roku papież Benedykt XVI mianował go biskupem sandomierskim. Ingres do katedry sandomierskiej i święcenia biskupie odbyły się 4 lipca 2009 roku. Biskup Krzysztof Nitkiewicz jest Przewodniczącym Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej.

« 1 »