Nowy numer 32/2022 Archiwum

Eucharystia sercem Kościoła

IV Kongres Eucharystyczny Diecezji Sandomierskiej, przebiegający pod hasłem: „To jest Ciało moje za życie świata” (J 6,56), stał się okazją do pogłębienia wiary w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Centralne obchody kongresowe, odbywające się od 20 do 26 czerwca, zakończyły 3-letni okres szczególnego koncentrowania się na Eucharystii.

Przez cały tydzień w wyznaczonych miejscach organizowane były spotkania stacyjne dla poszczególnych grup i wspólnot. Wierni modlili się na adoracjach Najświętszego Sakramentu, słuchali konferencji związanych z tajemnicą Eucharystii oraz uczestniczyli w uroczyście sprawowanych Mszach św.

Świat pracy

Pierwsza stacja centralnych obchodów Kongresu Eucharystycznego, która odbyła się w stalowowolskiej bazylice konkatedralnej, poświęcona była ludziom pracy. Spotkanie rozpoczęło się od wystawienia Najświętszego Sakramentu. Po wspólnej modlitwie konferencję na temat Eucharystii wygłosił Jan Łopuszański. – W Eucharystii Bóg udziela się nam w miłości. To jest wzór dla życia społecznego – kierować się miłością. Ponadto w Eucharystii Bóg okazuje swoją miłość za cenę ofiary. To jest wzór dla nas uczestniczących w życiu społecznym – poświęcić się dla drugiego człowieka. Każda prawda wiary w jakiś sposób wychowuje nas do życia społecznego – mówił wykładowca. Głównym punktem spotkania z ludźmi pracy była Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem metropolity przemyskiego abp. Adama Szala. W uroczystości poczty sztandarowe wystawiły NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Sandomierska oraz Huty Stalowa Wola i Ostrowca Świętokrzyskiego. Biskup Nitkiewicz powiedział na początku liturgii, że Eucharystia powinna stać się dla każdego chrześcijanina chlebem powszednim, a zarazem najświętszym. Tym bardziej że wraz z ofiarą Jezusa Chrystusa jest w niej obecny ludzki trud. Arcybiskup Adam Szal podkreślił w kazaniu, że Chrystus przyciąga nas do siebie, gromadzi nas we wspólnocie i proponuje nam, abyśmy wyszli z naszego egoizmu, grzechów, wad, słabości po to, aby się z Nim zjednoczyć. – To nie przypadek, że przyjęcie Eucharystii do swojego serca nazywamy komunią, czyli wyrazem łączności z Panem Bogiem przez łaskę uświęcającą, a także wyrazem łączności z drugim człowiekiem. To dlatego św. Paweł w Liście do Koryntian zapisał słowa: „Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba” – tłumaczył arcybiskup, dziękując ludziom pracy za ich świadectwo wiary i przywiązanie do Eucharystii.

O Eucharystii dla dzieci

Drugiego dnia w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Janowie Lubelskim odbyła się stacja kongresowa z udziałem dzieci pierwszokomunijnych. Spotkanie rozpoczęło się od Mszy św. sprawowanej na ołtarzu polowym pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza. Biskup sandomierski powiedział, że Bóg w Eucharystii stał się dostępny nawet dla najmniejszych i zachęcał zgromadzonych, aby przyjmowali podobną postawę w swoim życiu. Homilię wygłosił ks. Piotr Klocek, który zachęcał słuchaczy, aby pozostali zjednoczeni z Panem Jezusem i strzegli czystości serca, przystępując jak najczęściej do Komunii św. Kaznodzieja przytoczył także przykład św. Tarsycjusza, który mimo młodego wieku był szafarzem Komunii św. i z tego powodu poniósł męczeństwo. Po zakończonej Eucharystii dzieci mogły zobaczyć występy artystyczne w wykonaniu m.in. janowskiej scholi parafialnej oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”.

Eucharystia koi cierpienie

Trzeciego dnia stacja kongresowa z udziałem osób starszych i chorych miała miejsce w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu. Serbinowska parafia na diecezjalną stację kongresu została wybrana z uwagi na prowadzone przez nią od ponad 20 lat hospicja. Konferencję, poprzedzoną adoracją Najświętszego Sakramentu, wygłosił ks. dr Wojciech Bartoszek, krajowy duszpasterz chorych. W swoim wystąpieniu skupił się przede wszystkim na kwestii idei duszpasterstwa ludzi chorych. – Początki Apostolstwa Chorych wiążą się z działalnością ks. Michała Rękasa, lwowskiego kapłana, kapelana w szpitalu dla psychicznie chorych. To on założył w Polsce Apostolstwo, jednak niezmiennie podkreślał, podobnie jak jego następca ks. Jan Szurlej, również ze Lwowa, że są tylko sekretarzami Apostolstwa Chorych, gdyż w sensie ścisłym prowadzą je osoby chore. Mamy tu bowiem swoistą zamianę miejsc – amboną staje się łóżko chorego lub wózek inwalidzki – mówił ks. Wojciech Bartoszek. Stacyjną modlitwę zakończyła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem bp. Edwarda Frankowskiego. W homilii mówił o idei Kongresu Eucharystycznego oraz o znaczeniu modlitwy osób chorych, będących skarbem Kościoła. – W całej diecezji przeżywamy wielkie święto Eucharystii. Chcemy w Bogu i Jezusie obecnym na ziemi w postaci Najświętszego Sakramentu koncentrować wszystkie nasze sprawy, a zwłaszcza te najbardziej zasadnicze. Doskonałą lekturą na ten czas jest encyklika Jana Pawła II „Ecclesia de Eucharistia”, ogłoszona w 2003 roku. Ojciec Święty syntetycznie zakończył swe rozważania, pisząc, że Eucharystia jako ofiara, jako obecność i jako uczta jest źródłem i szczytem życia Kościoła. Mówiąc o Eucharystii, chciał w nas wzbudzić zdumienie eucharystyczne, które powinno zawsze odżywać w Kościele zgromadzonym na sprawowaniu Najświętszej Ofiary, a w sposób szczególny podczas Kongresu Eucharystycznego – zauważył bp Edward Frankowski.

Kapłan – człowiek Eucharystii

Czwarty dzień centralnych obchodów kongresowych przebiegał w parafiach całej diecezji, gdzie wierni na całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu modlili się w intencji przebłagania za grzechy przeciwko Eucharystii. W piątek w uroczystość Serca Jezusowego, stacja kongresowa odbyła się w sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu, gdzie spotkali się duchowni oraz osoby życia konsekrowanego. Po adoracji Najświętszego Sakramentu konferencję na temat „Co się dzieje z naszym Kościołem?” wygłosił ks. prof. Robert Skrzypczak. Szczególnym wydarzeniem w świętokrzyskiej bazylice była uroczysta Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył biskup pomocniczy kaliski Łukasz Buzun. Wraz z bp. Krzysztofem Nitkiewiczem oraz bp. Edwardem Frankowskim, księża dziękowali Bogu za dar powołania i kapłaństwa, prosząc równocześnie o wierność złożonym przyrzeczeniom. W kazaniu bp Buzun nawiązał do przeżywanej uroczystości Serca Jezusowego podkreślając, że Jezus jest pełen miłości i pragnie być w centrum życia chrześcijańskiego – duchownych i osób konsekrowanych.

Rodzina Bogiem silna

W szóstym dniu obchodów kongresowych przewidziano spotkanie z udziałem rodzin w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach. Tego dnia oprócz adoracji Najświętszego Sakramentu i konferencji dr hab. Mieczysława Gucewicza odbyło się wręczenie diecezjalnej nagrody „Arbor Bona” – Dobrego Drzewa. Laureatem nagrody w kategorii ewangelizacja została Ewa Jurkowska-Siwiec, dyrektorka PSM I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. W kategorii świadectwo życia chrześcijańskiego nagrodę otrzymała Dorota Nieznalska, nauczycielka i komendantka szczepu ZHP „Bieszczadnicy”. W kategorii działalność charytatywno-społeczna kapituła przyznała nagrodę Radiu Leliwa z Tarnobrzega. Punktem kulminacyjnym spotkania z rodzinami była Msza św. sprawowana pod przewodnictwem biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy. Jak podkreślił ks. Konrad Fedorowski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, istotnym celem tego dnia było ukazanie związku życia rodzinnego z Eucharystią, która powinna na zawsze pozostać w centrum życia małżeńskiego, rodziny i każdej wspólnoty jako niewyczerpane źródło uświęcania się, czyli jednoczenie się z Bogiem i między sobą. Tygodniowe obchody IV Kongresu Eucharystycznego zwieńczyła w niedzielne południe uroczysta Msza św. z udziałem wspólnot, ruchów i stowarzyszeń kościelnych, której przewodniczył kard. Gerhard Müller.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama