Nowy numer 08/2024 Archiwum

Nowe święto w Kościele

Z inicjatywy papieża Franciszka Kościół powszechny obchodzi dziś Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych.

Obchody tego święta wyznaczone zostały na niedzielę, która wypada najbliżej liturgicznego wspomnienia św. Joachima i Anny, dziadka i babci Jezusa Chrystusa. W tym roku jest to niedziela 25 lipca. Dzień ten obchodzony jest pod hasłem: "Ja jestem z tobą przez wszystkie dni" (por. Mt 28,20).

Ojciec Święty Franciszek wielokrotnie podkreślał wyjątkową rolę dziadków i osób starszych, nazywając ich "skarbem społeczeństwa", ponieważ oni "niosą nam historię, nauczanie i wiarę, zostawiają nam spuściznę" oraz "mają wewnętrzną siłę, by przekazać nam szlachetne dziedzictwo". Ustanowienie nowego święta jest okazją do tego, by na nowo odkryć rolę dziadków w rodzinie. Ich wsparcie w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej wobec wnuków jest bardzo duże. Dzięki silnym więziom uczuciowym ze swymi wnukami, przekazują oni wartości kulturowe, religijne, kształtują w nich wzory postępowania, wykorzystując do tego celu  opowiadania, pieśni, legendy, zachowania, gesty, stroje, zwyczaje.

Zadaniem rodziny, ale także całego społeczeństwa, jest troska o dziadków i osoby starsze. Papież Franciszek przestrzega, iż "naród, który nie opiekuje się dziadkami i nie szanuje ich, nie ma przyszłości, bo nie ma pamięci". Ważną kwestią jest, by młode pokolenia miały wobec dziadków postawę życzliwego towarzyszenia, szczególnie w ostatnim okresie ich życia, kiedy choroby i sędziwy wiek ograniczają ich możliwości poruszania się i zamykają w mieszkaniu. Młode pokolenia winny okazywać wobec nich szacunek za to, że są żywymi łącznikami z przeszłością.

W naszej diecezji są trzy parafie, którym patronują św. Joachim i Anna. To kościół parafialny w Annopolu, Branwi i Janikowie. Oby nowe święto stało się okazją do modlitwy za dziadków, babcie oraz osoby starsze, a także do wyrażenia wdzięczności za ich trud włożony w przekazywanie wiary i wartości chrześcijańskich - w każdym kościele diecezji i w każdym domu.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy