Nowy numer 43/2020 Archiwum

Dekret biskupa w związku z nową falą epidemii

Biskup Krzysztof Nitkiewicz wydał dekret wprowadzający zasady dotyczące działań duszpasterskich i liturgicznych w związku z nową falą pandemii koronawirusa.

- Kierując się troską o Siostry i Braci narażonych w czasie pandemii na liczne zagrożenia oraz mając na względzie zbawczą misję powierzoną przez Chrystusa Kościołowi, przypominam obowiązujące dotychczas zasady i stanowię dodatkowe, które należy niezwłocznie wdrożyć podczas liturgii i innych działań duszpasterskich – pisze bp K. Nitkiewicz w dekrecie skierowanym do duszpasterzy i wiernych diecezji sandomierskiej.

Dekret przypomina, że zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami sanitarnymi, podczas nabożeństw liturgicznych może przebywać w strefie żółtej – 1 osoba na 4 m² natomiast w strefie czerwonej 1 osoba na 7 m².

Ordynariusz Sandomierski udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej następującym wiernym:

- osobom z objawami infekcji,

- osobom w podeszłym wieku,

- kobietom w stanie błogosławionym,

- osobom, które czują wielką obawę przed zarażeniem

Ponad to, w związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. czerwonej strefie, biskup udziela ogólnej dyspensy od wspomnianego obowiązku wszystkim osobom przebywającym we wspomnianej strefie podczas jej obowiązywania.

Dekret odnosi się także do stosowania środków ochrony osobistej i zachęca do przestrzegania zasad postępowania wskazanych przez służby sanitarne.

Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta winni używać:

- wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają zwolnienie lekarskie z tego obowiązku zgodnie z przepisami sanitarnymi,

- pracownicy kościelni będący w kontakcie z innymi osobami, np. podczas zbierania składki czy w czasie przygotowania paramentów w zakrystii oraz w świątyni,

- służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momencie czytania lub śpiewu,

- koncelebransi, przynajmniej podczas rozdawania Komunii św. i procesji przez świątynię.

Ponad to parafia powinna zaopatrzyć się w dozowniki płynu dezynfekującego, które należy ustawić przy drzwiach wejściowych (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto umieścić przy wszystkich drzwiach wejściowych przypomnienie o obowiązku stosowania maseczek. W przypadku gdyby ktoś nie posiadał maseczki, duszpasterze powinni zaoferować ją nieodpłatnie.

Dekret podaje także zasady jakie duszpasterze powinni przestrzegać przy udzielaniu Komunii świętej.

Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać nikogo do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak również nie wolno pozbawiać wiernych możliwości przyjęcia Komunii Świętej na rękę, nawet jeśli wierni wprost nie domagają się tego. Niedopuszczalne jest głoszenie w tej materii teorii niezgodnych z obowiązującą dyscypliną Kościoła.

Kapłan lub inny szafarz rozdający Komunię Świętą winien bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce, podczas niej mieć nałożoną maseczkę, a po zakończeniu obmyć palce w vasculum i powtórnie zdezynfekować ręce.

Ponadto duszpasterze mają zadbać o należyte zabezpieczenie konfesjonałów, co jest ważne zwłaszcza w kontekście zbliżającego się okresu spowiedzi przed uroczystością Wszystkich Świętych oraz przed Bożym Narodzeniem. Podczas sprawowania sakramentu pojednania i pokuty nie wolno używać tzw. konfesjonałów zamkniętych (szafowych). W konfesjonałach, na kratkach od strony penitenta, należy umieścić folie ochronne i wymieniać je przynajmniej raz w tygodniu. Należy tam również umieścić środek do dezynfekcji z dozownikiem rozpylającym, prosząc penitentów, aby każdy po sobie zdezynfekował folię.

Odnośnie zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych biskup K. Nitkiewicz zachęca do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą oktawę uroczystości.

- Proszę duszpasterzy, aby rozważyli możliwość zrezygnowania z jednej uroczystej Mszy św. i procesji w dniach 1 lub 2 listopada, a zamiast tego zaprosili wiernych do udziału w liturgiach sprawowanych w ciągu dnia w świątyniach. Zamiast jednej tradycyjnej liturgii na cmentarzu, można zaproponować nabożeństwa za zmarłych w kolejnych dniach listopada, z zachowaniem obowiązujących ograniczeń i wszelkich środków ostrożności – pisze biskup z w wydanym dekrecie.

Biskup K. Nitkiewicz zachęca, aby na zakończenie Mszy Świętych powrócić do praktyki śpiewu Suplikacji w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama