Czwórmiasto solidarnie

Cztery samorządy - Nisko, Sandomierz, Stalowa Wola i Tarnobrzeg - nie zgadzają się na proponowany przebieg Szprychy 6.

Chodzi o przebieg trasy kolejowej Szprychy nr 6, mającej łączyć Warszawę i Centralny Port Komunikacyjny z Rzeszowem, która według obecnego projektu omijałaby dwa miasta - Sandomierz oraz Tarnobrzeg. Zaproponowany przez CPK przebieg trasy w regionie czwórmiasta zakłada, że na linii kolejowej 25, na północ od Sandomierza, rozpocznie bieg nowa linia kolejowa, która kierując się na Zbydniów, następnie z wykorzystaniem istniejącej linii kolejowej 74 będzie biegła ku Stalowej Woli-Rozwadowie, omijając tym samym od północnego wschodu Sandomierz i Tarnobrzeg. Dla tych dwóch miast oznaczałoby to odcięcie od dostępu do szybkiej kolei, a także uniemożliwiłoby realizację planów stworzenia kolei aglomeracyjnej łączącej samorządy, które w kwietniu ubiegłego roku podpisały porozumienie o wzajemnej współpracy, tworząc tzw. czwórmiasto.

W tej sprawie prezydenci Stalowej Woli i Tarnobrzega oraz burmistrzowie Niska i Sandomierza wystosowali do Marcina Horały, pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczpospolitej im. Solidarności, spółki CPK oraz do podkarpackich i świętokrzyskich samorządowców i parlamentarzystów pismo, w którym proszą o wzięcie pod uwagę ich propozycji co do przebiegu Szprychy nr 6 oraz o spotkanie i rozmowy w tej kwestii.

Autorzy listu wskazują przy tym, że czwórmiasto ma łącznie ponad 350 tys. mieszkańców (licząc na poziomie powiatów), tj. więcej niż Rzeszów, więc powinny być uwzględnione w planach budowy sieci dowożącej pasażerów do CPK jako istotny generator ruchu, a nie tylko jako w kontekście minimalizacji czasu przejazdu do Rzeszowa. Równocześnie przedstawili swoją propozycję przebiegu umożliwiającą połączenie wszystkich ośrodki szybkim ruchem regionalnym. Dzięki proponowanym przez czwórmiasto zmianom podróż z Tarnobrzega do Stalowej Woli skróci się trzykrotnie (z obecnych 32 minut do ok. 10-12 minut), a do położonych peryferyjnie Sandomierza i Niska przejazd zajmie  ok. 30 minut. Dzięki temu możliwe będzie stworzenie regularnego i szybkiego ruchu aglomeracyjnego (pociągi co ok. 30-60 minut), co zapewni odpowiednie wykorzystanie nowej infrastruktury.

Czwórmiasto solidarnie   Mapa wg CPK Urząd Miasta Tarnobrzega

- Proponowany przez nas przebieg Szprychy 6 pozwala „nawlec” na trasę wszystkie nasze miasta, co umocni podstawy ścisłej współpracy, a także zapobiegnie wykluczeniu Tarnobrzega i Sandomierza z szybkiej sieci kolejowej. Zadbanie o nasze interesy doskonale wpisuje się w tak mocno dziś promowaną politykę mówiącą o przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu małych i średnich miejscowości. Dla Tarnobrzega to m.in. szansa zaistnienia na turystycznej mapie Polski. Znakomita komunikacja to też przecież argument w rozmowach z inwestorami - mówi Dariusz Bożek, prezydent Tarnobrzega.

Przebieg proponowany przez tzw. czwórmiasto zakłada, że nowa linia rozpocznie się w rejonie stacji Jakubowice na linii kolejowej 25, po czym będzie biegła do Sandomierza w kierunku południowym nowym śladem (równolegle do drogi krajowej nr 79). W rejonie Sandomierza powstałaby nowa stacja Sandomierz Rynek, czyli w lewobrzeżnej, głównej części miasta. Następnie nowa linia po przekroczeniu Wisły kierowałaby się w okolice stacji Sobów (Tarnobrzeg), gdzie włączałaby się w linię kolejową 25 (możliwe przekroczenie wspólnym przebiegiem z powstającą trasą S74). Następnie, na południe od stacji Tarnobrzeg, w kierunku wschodnim rozpoczynałaby bieg nowa linia w kierunku Stalowej Woli, która włączałaby się w istniejącą linię kolejową 68 w rejonie ulic: Przemysłowej Bocznej i Emilii Plater, tj. niemal w centrum miasta, minimalizując tym samym stratę czasu wynikającą z przejazdu przez Stalową Wolę-Rozwadów. Dodatkowo przedstawiciele czwórmiasta wskazują, że nowa linia Łętownia-Rzeszów powinna rozpoczynać bieg wcześniej (tj. na północ od proponowanej przez CPK Łętowni), w rejonie stacji Nisko Podwalina.

Czwórmiasto solidarnie   Mapa według czwórmiasta na tle mapy CPK. Urząd Miasta Tarnobrzega

Wszystkie cztery miasta zauważają, że zaproponowany przebieg niweczy szansę na wykorzystanie projektu CPK do budowy wewnętrznej sieci komunikacyjnej nowej aglomeracji, której stworzenie jest szczególnie istotne również dlatego, że Sandomierz, Tarnobrzeg, Stalowa Wola oraz Nisko zostały sklasyfikowane jako „miasta średnie tracące funkcje”, a formowanie aglomeracji jawi się dla nich jako strategiczna szansa na przezwyciężenie strukturalnych problemów.  

- Mimo że wariant zaproponowany przez CPK przebiega przez nasze miasto, to widzimy jednak głęboki sens w przemodelowaniu przebiegu Szprychy tak, by obejmowała również Sandomierz oraz Tarnobrzeg. Chcemy się wspólnie rozwijać i tworzyć spójny ośrodek aglomeracyjny, gdyż w ten sposób będzie nam łatwiej pozyskiwać inwestycje i rozmawiać o projektach rozwojowych z partnerami zewnętrznymi - podkreśla Waldemar Ślusarczyk, burmistrz Niska. - Szybka oś komunikacji kolejowej stworzy realne spoiwo naszych wspólnot lokalnych i pozwoli na efektywniejsze przemieszczanie się mieszkańców pomiędzy naszymi miastami - zarówno w celach zawodowych, jak również turystycznych, edukacyjnych czy osobistych.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..