GN 24/2021 Archiwum

Prehistoryczny skarb

Kopalnie krzemienia pasiastego i neolityczne osady w Krzemionkach Opatowskich trafiły na listę światowego dziedzictwa.

Decyzję o wpisaniu na światową listę najcenniejszych zabytków zespołu kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach podjęto podczas 43. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Baku w Azerbejdżanie. W skład zabytkowego obiektu wchodzą również kopalnie „Borownia” i „Korycizna” oraz osada na wzgórzu Gawroniec. – Gratuluję wszystkim, którzy pracowali przy stworzeniu wniosku do UNESCO. Teraz przed nami znów wiele pracy – mówiła Beata Kobiałka, po. dyrektor Muzeum Historyczno-Archeo- logicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Powstanie zespół odpowiedzialny za spełnienie wymagań UNESCO.

Droga na szczyty

O tym, że odkryte w 1922 r. przez prof. Jana Samsonowicza, geologa z Ostrowca Świętokrzyskiego, prehistoryczne kopalnie krzemienia są prawdziwym unikatem i skarbem z czasów prehistorii, można się dowiedzieć, odwiedzając muzeum w Krzemionkach. Dla potrzeb turystyki pogłębiono korytarze, które tworzyli dawni górnicy, i powstały podziemne trasy, dzięki którym można oglądać kopalnie sprzed tysięcy lat. – Człowiek stosował tu prawie wszystkie znane wtedy metody eksploatacji krzemienia. Możemy obserwować w jednym miejscu rozwój prehistorycznego górnictwa, stąd powstał pomysł, aby cały kompleks kopalń wpisać na listę światowego dziedzictwa UNESCO – podkreśla Artur Jedynak, archeo- log. Przygotowany w 2018 r. przez Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim projekt został zaakceptowany przez komisję UNESCO. Następnie do Polski przyjechał jej ekspert, który zwizytował miejsce i wydał pozytywną opinię. List intencyjny w tej sprawie, kilkanaście dni przed sesją komitetu w Baku, podpisały trzy gminy: Bodzechów, Ożarów i Ćmielów. O pozytywnej decyzji w sprawie wpisu Krzemionek na listę światowego dziedzictwa poinformowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na swojej stronie internetowej. „Komitet Światowego Dziedzictwa uznał wyjątkową wartość regionu krzemionkowskiego z uwagi na to, że stanowi on wybitne dzieło twórczego geniuszu człowieka, niesie unikalne świadectwo tradycji kulturowej i stanowi wybitny przykład zespołu obiektów techniki i krajobrazu, który ilustruje znaczący etap w historii ludzkości” – czytamy. Na facebookowym profilu Magdalena Gawin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego oraz generalny konserwator zabytków, napisała, że to kolejny sukces na forum międzynarodowym w dziedzinie ochrony polskiego dziedzictwa materialnego. Jak dodaje, to już 16. polski obiekt na liście UNESCO, ale po raz pierwszy w historii naszego kraju komitet uhonorował kilka prehistorycznych stanowisk archeologicznych.

Unikatowe miejsce

Historia zaczęła się około 3900 r. przed Chrystusem, kiedy zamieszkujące Wyżynę Sandomierską ludy zaczęły odkrywać bardzo dobre właściwości odnajdywanego w tych okolicach krzemienia. Wydobywano go tu przez ponad 2 tys. lat. Wyrobiska objęły obszar około 78,5 hektara, na którym badacze oszacowali około 4 tys. pojedynczych kopalń. Pole eksploatacyjne rozciągało się na długość około 4,5 km i szerokość od 20 do 200 metrów. Krzemień pasiasty jest bardzo charakterystyczną skałą, łatwo rozpoznać go podczas badań archeologicznych. – Poza odkryciami pod ziemią dostrzeżono walory historyczne krajobrazu, który pozostał na powierzchni. Oglądając jamy po kopalniach i usypane wokół nich hałdy z wapienia, możemy obserwować pozostałości najstarszej ingerencji człowieka w środowisko na naszych terenach. Mimo upływu tysięcy lat są bardzo dobrze widoczne i dzięki temu możemy określić, na jak dużą skalę to miejsce było eksploatowane – dodaje Artur Jedynak. Znaleziska udostępniono turystom, otwierając w 1985 r. pierwszą podziemną trasę wiodącą korytarzami, którymi poruszali się pradziejowi górnicy. W 1990 r. powstała druga podziemna trasa, a w 2005 roku połączono je, uzyskując blisko 500-metrowe podziemne muzeum kopalni krzemienia.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama