Nowy numer 08/2024 Archiwum

Nowi dyrektorzy tarnobrzeskich przedszkoli

W zdecydowanie sfeminizowanym gronie dyrektorów przedszkoli w Tarnobrzegu 1 września pojawi się mężczyzna.

W czwartek, 13 czerwca w urzędzie miasta odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów trzech placówek oświatowych. Konieczność wyłonienia nowych szefów Przedszkola nr 5 i nr 9 wynikała z przejścia dotychczasowych pań dyrektorek na emeryturę, natomiast w Szkole Podstawowej nr 10 obecnemu dyrektorowi  31 sierpnia zakończy się dwuletnia kadencja.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 187/2019 Prezydenta Miasta Tarnobrzega odbyły się konkursy na kandydatów na stanowiska wspomnianych placówek oświatowych.

W skład komisji konkursowych, ustalony na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz poszczególnych zarządzeń Prezydenta Miasta Tarnobrzega (nr 209/2019,  210/2019 i 211/2019) weszli: przedstawiciel organu prowadzącego czyli Prezydenta Miasta Tarnobrzega, jako przewodniczący, oraz członkowie, reprezentujący Prezydenta Miasta Tarnobrzega, kuratora oświaty, rady pedagogicznych i rad rodziców poszczególnych szkół, Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ „Solidarność”.

Do konkursów przystąpiło czterech kandydatów: dwie osoby na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5, jedna na dyrektora Przedszkola Integracyjnego nr 9 i również jedna osoba na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10.

W trakcie postępowania konkursowego poszczególne komisje zdecydowały o powierzeniu funkcji dyrektora Przedszkola nr 5 Pawłowi Cieśli, Gabrieli Pełce - Przedszkola nr 9. Natomiast stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 nadal będzie sprawował jej dotychczasowy szef Paweł Paradowski.

Wszyscy nowi dyrektorzy będą piastować swoje stanowiska na czas 5-letnich kadencji rozpoczynających się 1 września br.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy