Nowy numer 43/2020 Archiwum

Posłowie w sutannach

Sto lat temu dwóch kapłanów z diecezji sandomierskiej zasiadło jako parlamentarzyści w ławach Sejmu Ustawodawczego.

Dziesiątego lutego 1919 roku po raz pierwszy od rozbiorów obrady rozpoczął polski parlament. Wybory do sejmu odbyły się 26 stycznia 1919 roku. Sprawę głosowania poruszyli biskupi polscy w grudniu 1918 roku oraz w wydanym orędziu pasterskim do duchowieństwa i wiernych (10 grudnia 1918 roku), wzywając wszystkich Polaków do jedności i zgody oraz zachęcając do wzięciu udziału w wyborach. Biskupi wyrazili też zgodę na kandydowanie księży do sejmu.

W pracach Sejmu Ustawodawczego brało udział 24 duchownych. W sejmowych ławach zasiadło dwóch kapłanów z diecezji sandomierskiej wybranych w swoich okręgach wyborczych. Ksiądz Władysław Chrzanowski, proboszcz z Fałkowa, zdobył mandat listy nr 1 w powiecie Opoczno, zaś ks. Kazimierz Sykulski, proboszcz z Policznej, został posłem z ramienia Narodowego Zjednoczenia Ludowego. Do sejmu kandydował także ks. A. Aksamitowski, jednak jego lista wyborcza nie uzyskała należytego poparcia. Ksiądz Władysław Chrzanowski studiował w sandomierskim seminarium w latach 1901–1906. Jako wikariusz pracował w Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim, w parafii katedralnej w Sandomierzu. Był profesorem w WSD w Sandomierzu. Ksiądz Kazimierz Sykulski został wyświęcony w Sandomierzu w 1905 roku. Jako wikariusz pracował w Radoszycach, Słupi Nadbrzeżnej, Sandomierzu, Radomiu i dwa lata w Wierzbicy. W Sandomierzu i Radomiu sprawował równocześnie obowiązki kapelana więziennego. Proboszczem był w Skarżysku, Policznej, Radomiu i Końskich. Wybrani na posłów kapłani należeli początkowo do najliczniejszego klubu, jakim był Związek Ludowo-Narodowy. W wyniku późniejszych rozłamów ks. Sykulski wszedł do klubu Narodowego Zjednoczenia Ludowego, a ks. Chrzanowski do Narodowego Klubu Robotniczego. Obaj kapłani zabierali głos w czasie obrad sejmu, zgłaszali także wnioski dotyczące rozwiązania niektórych lokalnych problemów gospodarczych. Większość księży-posłów związana była z partiami centrum lub prawicy. Duchowni ci aktywnie włączali się w pracę komisji sejmowych. Ksiądz Władysław Chrzanowski należał do: Sejmowej Komisji Robót Publicznych, Sejmowej Komisji Administracyjnej, Sejmowej Komisji Demobilizacyjnej, Sejmowej Komisji Ochrony Pracy. W roku 1921 oddelegowano go z misją do Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywał do roku 1925. Początkowo pracował jako dyrektor Departamentu Opieki Społecznej, a następnie w konsulacie polskim w Nowym Jorku. Uczestniczył w akcji pomocy sierotom w Polsce, prowadził zbiórkę funduszy na remont budynków klasztornych przeznaczonych na siedzibę tworzonego Niższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. W czasie tworzenia się państwa polskiego i w okresie międzywojennym swoją postawą patriotyczno-społeczną duchowni znacząco przyczynili się do kształtowania państwa, zaś w czasie okupacji niemieckiej wielu zapłaciło wysoką cenę swojego poświęcenia patriotycznego i duszpasterskiego. Podczas II wojny światowej ks. Kazimierz Sykulski poniósł śmierć męczeńską w hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Został beatyfikowany przez Jana Pawła II w 1999 roku. Ciekawą postacią Sejmu Ustawodawczego był ks. Eugeniusz Okoń, kapłan diecezji przemyskiej, mocno związany z Tarnobrzegiem. Był liderem Chłopskiego Stronnictwa Ludowego. W 1918 roku stanął na czele Republiki Tarnobrzeskiej, w której chłopi przejmowali władzę i tworzyli lokalne milicje. Ksiądz Okoń występował wówczas jako trybun ludowy. Republikę spacyfikowało wojsko, a kapłan trafił do więzienia. Wolność dał mu wybór na posła. Kapłan znany był z retoryki skrajnie populistycznej i kontrowersyjnej postawy moralnej. Zwierzchnicy zakazali mu ubiegać się o reelekcję, on jednak wystartował i wygrał, za co został suspendowany. Dopiero porażka w wyborach w 1928 roku sprawiłą, że duchowny poddał się pokucie i wrócił do normalnej pracy duszpasterskiej.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama