Nowy numer 3/2021 Archiwum

Wotum dla Matki

Miechocińska społeczność postanowiła w niecodzienny sposób uczcić 100-lecie objawień fatimskich.

- Dokładnie 13 maja, czyli w najbliższą sobotę odbędzie się uroczystość poświęcenia i wprowadzenia kopii cudownego obrazu Matki Bożej Dzikowskiej do wyremontowanej kapliczki przy ul. Żniwnej - wyjaśnia Waldemar Stępak. - Rozpocznie się Mszą św. w kościele pw. św. Marii Magdaleny, po czym wszyscy procesyjnie przejdziemy na ul. Żniwną, gdzie zaplanowany jest punkt kulminacyjny obchodów. Serdecznie zapraszam nie tylko mieszkańców osiedla Miechocin, ale całego Tarnobrzega.

Remont pochodzącej z 1883 r. kapliczki rozpoczął się cztery lata temu z inicjatywy Waldemara Stępaka, radnego miejskiego oraz przewodniczącego rady osiedla Miechocin. Zakres prac był ogromny, a co za tym idzie również koszty jakie pociągnął za sobą. Wystarczy wspomnieć, że kapliczka zyskała m.in. nowy dach, tynki, stylizowane metalowe ogrodzenie, przeprowadzone zostało odwodnienie, zbudowano kamienny mur oporowy. Nowy wygląd nadano również otoczeniu poprzez zasadzenie stylowej zieleni ogrodowej.

- Dzięki społecznemu zaangażowaniu pochodzącej z Miechocina dr Katarzyny Stępień, konserwatora malarstwa, dawny blask odzyskuje pochodząca z czasu wykończenia kapliczki, to jest lat 1883-1884, oryginalna polichromia ścienna, odkryta pod 13 warstwami późniejszych przemalowań - mówi Waldemar Stępak. - W tym miejscu chciałbym szczególnie podziękować grupie mieszkańców Miechocina oraz sponsorom, z którymi było mi dane przez okres tych niespełna 4 lat współpracować przy przywracaniu dawnego blasku jednemu z cenniejszych obiektów sakralnych znajdujących się na terenie naszego miasta. Słowa ogromnej wdzięczności pragnę złożyć: Genowefie i Krzysztofowi Rawskim, Danucie i Józefowi Kaczyńskim, Annie i Andrzejowi Stępniom, Beacie i Józefowi Martynom, Jolancie i Pawłowi Hałkom, Krystynie i Kazimierzowi Zaworskim, Bogusławie i Antoniemu Sikoniom, Elżbiecie i Antoniemu Olszewskim, Zbigniewowi Urbaniakowi, Marianowi Niezgodzie, Andrzejowi Rawskiemu, a także Zarządowi Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie – Oddział w Tarnobrzegu, Zarządowi Zakładów Chemicznych „Siarkopol”, Zarządowi Zakładu Mechanicznego „Siarkopol”, Bankowi Spółdzielczemu w Tarnobrzegu, Kopalniom i Zakładom Przetwórczym Siarki „Siarkopol”, Zakładom Chemicznym ANSER, Zarządowi Tarnobrzeskich Wodociągów, Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „Trans Dźwig” w Tarnobrzegu, „Ogrodowi Cytrynek”.

Osoby zaangażowane w remont kapliczki zapewne czuły ciążącą na nich odpowiedzialność za utrzymanie fundacji, powstałej dzięki decyzji ich przodków, którzy w sierpniu 1883 r. postanowili jako miechocińska społeczność, w miejsce drewnianej, wystawić kapliczkę murowaną. Świadczy o tym inskrypcja - „Fundatorzy Gminy Miechocina dla Ciebie Matko i Twojego Syna” znajdująca się w naczółku, zrekonstruowana podczas obecnego remontu.

Pierwotną kapliczkę wystawił w 1847 r. niejaki Zięba, mieszkaniec Cyganów. Ponieważ kapliczka mocno podupadłą, dlatego Michał Rzędzinowski, ówczesny wójt Miechocina, wyszedł z propozycją ufundowania w jej miejsce nowej, ale już murowanej. W budowie kapliczki partycypowali wszyscy miechocińscy włościanie, których zobligowano do wniesienia opłaty w wysokości 50 centów od numeru. - Uzyskaną w ten sposób sumę uzupełniły pieniądze pochodzące z kasy gminy Miechocin w formie uchwalonego funduszu celowego w kwocie 100 zł reńskich i odpisu na podatku stałym w wysokości 20 centów od 1 złotych reńskich – wyjaśnia W. Stępak. - Prace murarskie powierzono murarzowi Janowi Schabowskiemu z Tarnobrzega.

We wnętrzu kapliczki umieszczono kopię cudownego wizerunku Matki Bożej Dzikowskiej autorstwa Michała Korasadowicza, miejscowego malarza. Po zakończeniu II wojny światowej, w czasie której budowla mocno ucierpiała, dzięki zaangażowaniu Heleny Bąk i Bronisławy Rawskiej, przeprowadzono jej remont. Przez blisko półwiecze opiekę nad nią sprawowały rodziny Kaczyńskich oraz Niezgodów.

Więcej na temat historii kapliczki oraz niespodziewanych i cennych odkryć dokonanych podczas obecnego remontu znajdzie się w numerze 20 sandomierskiego „Gościa Niedzielnego”.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama