Nowy numer 47/2020 Archiwum

Jak przygotować się do małżeństwa

Biskup Krzysztof Nitkiewicz wydał instrukcję dotyczącą bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

30 grudnia, w święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz wydał instrukcję dotyczącą bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

We wprowadzeniu biskup podkreśla, że Kościół uważa służbę małżeństwu i rodzinie za jedno ze swoich najważniejszych zadań. Dlatego przez nauczanie i ustawodawstwo, stoi na straży ich świętości oraz wspiera przymierze małżeńskie podniesione przez Chrystusa do godności sakramentu. Wyrazem tej troski jest właśnie przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Przywołuje słowa Ojca świętego Franciszka z posynodalnej adhortacji „Amoris Laetitia”, że „istnieje wiele uprawnionych sposobów organizowania bezpośredniego przygotowania do małżeństwa, a każdy Kościół lokalny rozezna, który z nich jest najlepszy, zapewniając odpowiednią formację, która jednocześnie nie zniechęci młodych do sakramentu” (nr 207).

Instrukcja określając zasady bezpośredniego przygotowania w Diecezji Sandomierskiej podkreśla w pierwszej kolejności, że samo uczęszczanie na katechezę szkolną, nawet w wymiarze szkoły średniej, nie może być uznane za wystarczające. Nie chodzi tutaj o utrudnianie komuś życia lecz wynika z troski o przyszłych małżonków i o rodzinę, którą chcą założyć. Przygotowanie bezpośrednie, wskazuje Instrukcja, rozpoczyna się od momentu spotkania narzeczonych z duszpasterzem w kancelarii parafialnej, a kończy zawarciem sakramentu małżeństwa. Pierwsze spotkanie z kapłanem, o charakterze zapoznawczym i informacyjnym, powinno mieć miejsce przynajmniej pół roku przed ślubem. Drugie ma odbyć się nie później niż trzy miesiące przed planowanym dniem zawarcia małżeństwa. Chodzi głównie o przeprowadzenie egzaminu przedślubnego narzeczonych i sporządzenie na jego podstawie protokołu, a także zapoznanie kandydatów do małżeństwa z liturgią ślubną oraz uzgodnienie związanych z nią detali. Istotnym elementem przygotowania bezpośredniego jest według instrukcji katechizacja przedślubna, nazywana potocznie kursami przedmałżeńskimi, która powinna odbywać się w ośrodkach dekanalnych oraz w większych parafiach dekanatu.

Dokument określa dwie formy odbycia katechizacji przedślubnej. Forma zwyczajna, gdzie przygotowanie obejmuje dziesięć cotygodniowych spotkań i kończy się dniem skupienia. Forma nadzwyczajna polega na dwóch weekendowych cyklach spotkań od piątku popołudniu do niedzieli. Zespół prowadzący katechizację przedślubną ma być złożony z duszpasterza, doradcy życia rodzinnego oraz innych świeckich, najlepiej par małżeńskich, które podzielą się z narzeczonymi własnym doświadczeniem. Za zgodą Kurii Diecezjalnej możliwe jest również, w wyjątkowych sytuacjach, odbycie przygotowania indywidualnego pod kierunkiem kapłana. Już w trakcie kursu przedmałżeńskiego narzeczeni powinni odbyć spotkanie w Poradni Życia Rodzinnego. Jego celem jest zapoznanie się z nauką o zasadach moralnych i podstawach biologicznych odpowiedzialnego rodzicielstwa. Kolejne trzy spotkania w poradni mają mieć charakter osobistych kontaktów doradcy w zakresie życia rodzinnego z poszczególnymi parami lub indywidualnie. Doradców obowiązuje tajemnica w zakresie informacji dotyczących narzeczonych i przebiegu spotkań.

Instrukcja podkreśla, że wyznacza niezbędne ramy przygotowania do sakramentu małżeństwa w Diecezji Sandomierskiej. Duszpasterze wraz ze swoimi współpracownikami mogą jednak ubogacić formację narzeczonych nowymi treściami.

Instrukcja TUTAJ

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama