Nowy numer 48/2020 Archiwum

Katedra bez dotacji

Bazylika katedralna w Sandomierzu nie otrzymała funduszy na prace renowacyjne.

Parafia katedralna w Sandomierzu nie otrzymała dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach na renowację sklepienia i ścian Bazyliki katedralnej. Uniemożliwia to podjęcie niezbędnych prac i grozi nieodwracalną utratą bezcennego dziedzictwa sakralnego i narodowego.

Projekt „Konserwacja wnętrz perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki katedralnej w Sandomierzu (Etap II)” został złożony 21 stycznia 2016 r. w Departamencie Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Uzyskał on jedną z najwyższych ocen w skali województwa.

Parafia wnioskowała o przyznanie sumy 13.614.657 zł. z 17.018.321 zł. kosztów całkowitych, gwarantując wkład własny w kwocie 3.403.664. zł. Wkład własny pochodziłby z prywatnych ofiar księży Diecezji Sandomierskiej, gdyż parafia katedralna liczy zaledwie  2 tys. osób.

Pomimo wysokiej oceny projektu, pismem z dnia 5 lipca 2016 r. pani Irena Sochacka - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poinformowała, że projekt ten nie może być dofinansowany we wnioskowanej kwocie, proponując pokrycie 47,58 % kosztów. Normalnie powinno być 80 %.

Odpowiadając na wspomniane pismo w dniu 8 lipca 2016 r., proboszcz parafii ks. prałat Zygmunt Gil poinformował, że tak poważne zaangażowanie finansowe przekracza istniejące możliwości. Wniósł prośbę o ograniczenie zakresu prac do nawy głównej. Wynikało to z zapewnienia złożonego przez panią Dyrektor Irenę Sochacką w dniu 6 czerwca 2016 r., że w przypadku przyznania mniejszych środków zakres prac konserwatorskich będzie mógł być zmniejszony przez beneficjenta.

Niemożliwość przyjęcia wspomnianej propozycji Urzędu Marszałkowskiego spowodowana była także odczuciem gorszego traktowania, niż inne podmioty, które otrzymały dofinansowanie w większym zakresie procentowym. To skądinąd nie pierwszy raz, że Urząd ten, nie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wspólnoty diecezjalnej dotyczącym Katedry Sandomierskiej.

12 lipca 2016 r., pan Przemysław Janiszewski, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poinformował, że zaproponowana przez proboszcza modyfikacja nie jest dopuszczalna i dlatego Instytucja Zarządzająca wybierze kolejny projekt z listy rankingowej do dofinansowania.

W związku z tym Parafia katedralna w Sandomierzu złożyła prośbę o włączenie projektu renowacji katedry w Kontrakt Terytorialny, co umożliwi ubieganie się o dofinansowanie inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama