Nowy numer 3/2021 Archiwum

Poznaliśmy naszych wojewodów

W województwie świętokrzyskim wojewodą została Agata Wojtyszek, w lubelskim Przemysław Czarnek, w podkarpackim Ewa Leniart.

Wojewodowie są przedstawicielami Rady Ministrów w województwie. Nowych wojewodów premier powołała na wniosek ministra odpowiedzialnego za sprawy administracji publicznej. W obecnym rządzie funkcję tę pełni, zgodnie z nowelizacją ustawy o działach administracji rządowej przyjętą przez nowy Sejm i podpisaną przez prezydenta, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Wojewodą świętokrzyskim została Agata Wojtyszek, pełniąca od roku funkcję wicestarosty starachowickiego. Wcześniej była dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 10, uczyła także matematyki i informatyki. Studia ukończyła na Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunkach: zarządzanie oświatą, informatyka, oligofrenopedagogika, andragogika. Prywatnie jest matką dwóch synów. Jej pasją jest śpiew. Realizuje ją, śpiewając w chórze przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Starachowicach. Agatę Wojtyszek jako kandydatkę na stanowisko wojewody zgłosiła posłanka PiS Maria Zuba. Agata Wojtyszek była jedną z trzech kandydatów zgłoszonych przez świętokrzyskich działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Pośród innych kandydatów upatrywano szansę dla Janusza Knapa, dyrektora Wzgórza Zamkowego w Kielcach, oraz dla Krzysztofa Koniusza, nauczyciela z Pińczowa.

Wojewodą lubelskim został Przemysław Czarnek. Nowy wojewoda ma 38 lat, urodził się w Kole, ale od 1992 r. mieszka w Lublinie, z którym związał się na stałe. Tam w 1996 r. ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego. W tym samym roku podjął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po obronie pracy magisterskiej rozpoczął studia doktoranckie, które uwieńczył obroną rozprawy doktorskiej „Zasady państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej w praktyce ustrojowej III RP”. W 2003 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. W tym roku decyzją Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Ma na swoim koncie blisko 60 artykułów naukowych, jest również autorem haseł encyklopedycznych. Przemysław Czarnek jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Nowym wojewodą podkarpackim została Ewa Leniart. Ma 39 lat i jest doktorem prawa. Do tej pory przez osiem lat była dyrektorem Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Urodziła się w Dylągówce na Podkarpaciu. W 2000 r. skończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, filia w Rzeszowie. W latach 2002-2005 była kierownikiem Referatu Prawno-Organizacyjnego w Oddziale IPN  w Rzeszowie. Następnie, od grudnia 2005 do stycznia 2007 r., pełniła funkcję koordynatora, a następnie dyrektora gabinetu wojewody w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Od stycznia 2006 r. jest również asystentem w Zakładzie Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z historii prawa polskiego i historii powszechnej prawa.

W badaniach naukowych koncentruje się głównie na zagadnieniach z historii państwa i prawa polskiego po roku 1944, funkcjonowania powojennego wymiaru sprawiedliwości oraz organów administracji państwowej, prawa karnego i administracyjnego. W lutym 2014 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych za napisanie i obronę pracy „Usiłowanie usunięcia organów władzy państwowej i usiłowanie zmiany ustroju państwa w drodze przemocy w orzecznictwie Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie w latach 1946–1955".

Wojewoda świętokrzyski   Wojewoda świętokrzyski
Agata Wojtyszek
www.echodnia.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojewoda podkarpacki   Wojewoda podkarpacki
Ewa Leniart
Igor Witowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama