Nowy numer 43/2020 Archiwum

Sandomierz czy Zawichost?

Czy jest prawdopodobne, aby na nasze tereny chrześcijaństwo przybyło jeszcze przed chrztem Mieszka I w 966 roku? Badacze i naukowcy od lat krzyżują argumenty, czy dotarli do nas misjonarze św. Metodego.

Rozpoczęte obchody Roku Jubileuszowego 1050. rocznicy Chrztu Polski zachęcają do poszukiwań początków wiary na naszych lokalnych ziemiach. Sięgając do opracowań historycznych, nietrudno natrafić na wskazania, że obok Sandomierza ważną rolę w początkach budowania państwa polskiego odgrywał także Zawichost. Badania archeologiczne pod parafialną świątynią, przeprowadzone w minionych latach, przyniosły odkrycia fragmentów starożytnej świątyni św. Maurycego, która miała nietypowy kształt rotundy z czterema absydami, czyli tzw. tertakonchy, co może sugerować analogię do stylu budownictwa słowiańskiego przyniesionego z Czech.

Ślady misji słowiańskich

Cała dyskusja oddziaływania obrządku słowiańskiego z Moraw na państwo Wiślan opiera się na przekazie „Żywota św. Metodego”. W jednym z jego fragmentów mowa jest o silnym księciu pogańskim „siedzącym na Wiśle”, któremu Metody zaleca chrzest z własnej woli, na własnej ziemi.

Drugim argumentem może być zapis w „Katalogu biskupów krakowskich”, który wymienia dwóch poprzedników pierwszego bp. Popona wyznaczonego na to stanowisko w 1000 roku. – Jeśli Prohor i Prokulf byli faktycznie poprzednikami Popona, to czy byli oni biskupami krakowskimi, czy też może biskupami morawskimi z końca X w., a w „Katalogu” znaleźli się dzięki temu, że po roku 955 Małopolska podlegała istniejącemu na Morawach biskupstwu ołomunieckiemu? Sprawa nie jest łatwa do rozstrzygnięcia – analizuje dr Marek Florek, sandomierski archeolog. Karolina Lanckorońska wskazuje nawet możliwość istnienia na ziemiach polskich metropolii słowiańskiej, z czego jedna mogła mieć sufraganię w Zawichoście. Te właśnie argumenty pozwalają mówić o możliwości istnienia w średniowiecznym zawichojskim grodzie świątyni wybudowanej w stylu rozpowszechnionym w Czechach. Prawdopodobne jest więc to, że Mieszko I, opanowując ziemię sandomierską w latach 989–990, pozostawił na niej obrządek słowiański. Dopiero po wydaniu aktu „Dagome iudex”, w którym oddawał całość swego państwa pod opiekę Stolicy Apostolskiej, włączył ziemię sandomierską do diecezji krakowskiej.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama