Nowy numer 3/2021 Archiwum

Nowe wyzwania

W tym roku przypada 370-lecie objawień maryjnych
i 30. rocznica koronacji wizerunku Matki Bożej Łaskawej w Janowie Lubelskim. Z tej okazji biskup nadał kościołowi tytuł kolegiaty i erygował kapitułę, mianując szesnastu kanoników.

Od lat do janowskiego sanktuarium na doroczny odpust w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przybywają liczni pielgrzymi z okolicznych miejscowości i parafii naszej diecezji oraz spoza jej granic. W tym dniu okoliczni rolnicy dziękują Bogu za zebrane plony i proszą Maryję o opiekę na kolejny rok gospodarskiego trudu. 


Kaszy nie braknie


Na te maryjne uroczystości jak co roku przybyły pielgrzymki z Biłgoraja, Goraja i Frampola (diec. zamojsko-lubaczowska), z Dzwoli oraz Kocudzy. – W tym roku susza bardzo zubożyła plony, jednak ziarna na chleb wystarczy. Również reczka, czyli tatarka, ma mniejsze zbiory, ale kaszy nie braknie. Mamy nadzieję, że w kolejnym roku zbiory będą lepsze i o to przychodzimy prosić Maryję, gdy rozpoczyna się czas siewów – mówił pan Stanisław, przybyły z Godziszowa. Odpustową Sumę rozpoczął korowód, w którym rolnicy z okolicznych parafii nieśli dożynkowe wieńce.

Podczas homilii biskup Krzysztof Nitkiewicz odniósł się do maryjnego święta, podkreślając macierzyńskie powołanie Maryi i otwarcie na Boży plan zbawienia. – Ojciec święty Franciszek przypomina, że jeżeli się urodziłem, jeśli żyję na świecie, to znaczy, iż mam jakąś misję. Ona jest wpisana w moją egzystencję. Dlatego powinniśmy cenić sobie życie swoje i innych, uważać je za bezcenną wartość – mówił.


Janowska kapituła 


Podkreślając znaczenie sanktuarium, biskup nadał kościołowi, gdzie znajduje się łaskami słynący obraz, tytuł kolegiaty i ustanowił miejscową kapitułę. „Mając na uwadze powyższe racje i pamiętając o znaczeniu miasta Janów Lubelski, na większą chwałę Boga Wszechmogącego i ku pożytkowi wiernych, niniejszym nadaję kościołowi parafialnemu pw. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim tytuł kolegiaty” – pisze biskup K. Nitkiewicz w wydanym okolicznościowym dekrecie. Podczas obrzędu instalacji kanoników hierarcha, nawiązując do ustanowienia kapituły, wymieniał jej zadania. Należą do nich sprawowanie uroczystych funkcji liturgicznych w kolegiacie, propagowanie kultu Matki Boskiej Różańcowej, organizowanie pomocy charytatywnej, troska o powołania kapłańskie, zakonne, o formację kapłańską i poziom duszpasterstwa w rejonie janowskim oraz wspieranie działalności misyjnej Kościoła. – To jest wasza misja, drodzy księża kanonicy. Instytucja kapituł kolegiackich wcale się nie przeżyła. Przed Kościołem stoi wiele wyzwań, ciągle pojawiają się nowe, chociażby sprawa pomocy uchodźcom. Razem, wspólnymi siłami, można zrobić naprawdę dużo – wskazywał biskup.


Godność kanonika janowskiej kapituły otrzymali: 


ks. Jacek Staszak – kanonik prepozyt, ks. Jacek Łapiński – kanonik scholastyk, ks. Krzysztof Krzemiński – kanonik penitencjarz, ks. Józef Krawczyk – kanonik kustosz. Kanonikami gremialnymi zostali: ks. Stanisław Piasecki, ks. Antoni Sanecki, ks. Marian Wiącek, ks. Stanisław Szczerek, ks. Stanisław Marek. Do grona kanoników honorowych zostali włączeni: ks. Edmund Markiewicz, ks. Jan Sobczak, ks. Eugeniusz Różański, ks. Kazimierz Zięba, ks. Leszek Wiech, ks. Marian Nowak, ks. Andrzej Świątek.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama