Nowy numer 44/2020 Archiwum

Plan peregrynacji Symboli ŚDM

Peregrynacja rozpocznie się w sanktuarium Krzyża Świętego 19 kwietnia i potrwa do 2 maja. Wtedy w Sandomierzu symbole zostaną przekazane do diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

19 kwietnia 2015 r. /niedziela/

Święty Krzyż

15.45

‒ Czuwanie i oczekiwanie na przyjęcie Krzyża i Ikony Światowych Dni Młodych przy Krzyżach Katyńskich.

Po przywiezieniu Znaków ŚDM procesyjne przejście do Bazyliki.

 

16.45

‒ Powitanie symboli Światowych Dni Młodych z udziałem Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza

 

17.00

‒ Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza oraz Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego

Opatów

19.00

‒ Przywitanie Symboli ŚDM

19.30

‒ Różaniec św.

20.00

‒ Droga Krzyżowa ulicami miasta Opatów

22.00-23.00

‒ Adoracja w Kolegiacie Opatowskiej

20 kwietnia 2015 r. /poniedziałek/

Opatów

6.00-9.00

‒ Adoracja wspólna mieszkańców dekanatu  - szczególnie  Kół Żywego Różańca i Akcji Katolickiej

9.00-10.00

‒ Symbole ŚDM w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie

10.00

‒ Przygotowanie do Mszy św.

10.30

Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Edwarda Frankowskiego koncelebrowana przez wszystkich kapłanów dekanatu z udziałem młodzieży (szczególnie młodzieży szkół opatowskich)

12.00

‒ Pożegnanie Symboli ŚDM i przekazanie młodzieży dekanatu świętokrzyskiego

Łagów

12.30

‒ Zawiązanie wspólnoty (na Rynku w Łagowie)

13.00

‒ Powitanie Symboli Światowych Dni Młodych

13.30

‒ Droga Krzyżowa (delegacje parafii podchodzą pod Krzyż)

15.00

‒ Przejście do kościoła (animacja śpiewu przed Mszą świętą)

15.15

Msza święta pod przewodnictwem Ks. Bpa Krzysztofa Nitkiewicza koncelebrowana przez wszystkich księży z dekanatu

16.30

‒ Koronka do Bożego Miłosierdzia

17.00

‒ Pożegnanie Symboli ŚDM i przekazanie młodzieży dekanatu ostrowieckiego

Ostrowiec Świętokrzyski

18.00

‒ Powitanie Symboli Światowych Dni Młodych  w parafii NMP Saletyńskiej  - Msza Święta

20.00

‒Tańce uwielbienia - agapa

21.00

22.00

‒ Apel Jasnogórski. Procesja Światła

- Spektakl teatralny „Oto Matka twoja”

21 kwietnia 2015 r. /wtorek/

Ostrowiec Świętokrzyski

24.00

‒ Pasterka w parafii Miłosierdzia Bożego

‒ Czuwania całonocne ostrowieckich wspólnot

1.00-2.00

‒ Młodzież – modlitwa w intencji papieża Franciszka oraz ŚDM w Krakowie 

2.00 – 3.00

‒ Koła Żywego Różańca – modlitwa w intencji rodzin i pokoju na świecie

3.00-4.00

‒ Czciciele Miłosierdzia Bożego – modlitwa w intencji wynagrodzenia Bogu za grzechy oraz o nawrócenie grzeszników

4.00-5.00

‒ Neokatechumenat – modlitwa w intencji Nowej Ewangelizacji

5.00-6.00

‒ Siostry Zakonne, Koła przyjaciół WSD w Sandomierzu – modlitwa o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

6.00

‒ Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Pannie

7.00

‒ Dom dziecka specjalny ośrodek wychowawczy w Denkowie

8.15

- Szkoła Podstawowa nr 12 im. Św. Jan Paweł II; apel „Jan Paweł II – przyjaciel dzieci i młodzieży”  

9.30

Przewiezienie Symboli ŚDM do Kolegiaty św. Michała

9.30

‒ Czuwanie wspólnot parafialnych

10.30

‒ Czuwanie dzieci i młodzieży – przygotowanie do Mszy św.

11.00

‒ Msza święta w kolegiacie św. Michała Arch. pod przewodnictwem Ks. biskupa Krzysztofa Nitkiewicza koncelebrowana przez wszystkich księży na zakończenie Peregrynacji Symboli ŚDM w dekanacie. /W Eucharystii uczestniczy Młodzież z Gimnazjum i Liceum Katolickiego z Ostrowca Świętokrzyskiego oraz przedstawiciele wszystkich Szkół z Miasta wraz z pocztami sztandarowymi/

12.30

‒ Przekazanie Symboli do dekanatu Szewna

Szewna

13.00-14.00

‒ Powitanie i czuwanie modlitewne prowadzone przez młodzież parafii Szewna

14.00-15.00

‒ Czuwanie modlitewne młodzieży z parafii: Boleszyn, Waśniów, Grzegorzowice, Nowy Skoszyn, Nagorzyce i Momina

15.00

Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Edwarda Frankowskiego koncelebrowana przez wszystkich kapłanów dekanatu

16.00-17.00

‒ czuwanie modlitewne młodzieży z parafii: Miłków, Gromadzice, Mychów, Chmielów, Janik, Kunów i Nietulisko Duże. Pożegnanie Symboli

Ćmielów

18.00

‒ Powitanie Symboli ŚDM. Msza święta z udziałem młodzieży z parafii Ćmielów, Ruda Kościelna, Wojciechowice, Bidziny

19.30-20.30

‒ Adoracja Symboli ŚDM

20.30-22.00

‒ Droga Krzyżowa

22.00-

‒ Czuwanie modlitewne wspólnot

22 kwietnia 2015 r. /środa/

 

6.00

Ożarów

6.30

6.45-8.30

9.00

10.45-11.45

12.00

Annopol

12.20

12.30

Zawichost

13.10

13.30

Dwikozy

14.10

14.25

14.50

16.00

16.50

16.55

Janów Lubelski

18.00

18.30

19.00-24.00

23 kwietnia /czwartek/

Janów Lubelski

24.00

‒ Droga krzyżowa ulicami miasta z licznym udziałem młodzieży

1.00-6.30

‒ Czuwanie młodzieży i grup formacyjnych w parafii św. Jana Chrzciciela

6.30

- Uroczysta Eucharystia

8.00

- Przekazanie Symboli do dekanatu Modliborzyce

Potok Wielki

8.30

- Przywitanie Symboli przez młodzież i wprowadzenie do Kościoła

8.45

- Godzinki ku czci Niepokalanej Najświętszej Maryi Pannie

9.15

- Adoracja „Chwalmy Pana Pieśnią”

10.30

- Droga krzyżowa

11.15

- Koronka do Bożego Miłosierdzia

11.30

- Msza święta pod przewodnictwem Ks. biskupa Krzysztofa Nitkiewicza koncelebrowana przez wszystkich księży z dekanatu

Lipa

13.00

– Powitanie Symboli Światowych Dni Młodzieży

13.45

– Czuwanie modlitewne młodzieży – KSM i Harcerze

15.00

– Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.20

– Droga krzyżowa w Kościele – Rozważania  młodzież i rodzice z parafii dekanatu

16.00

– Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Edwarda Frankowskiego koncelebrowana przez wszystkich kapłanów dekanatu

17.00

– Przekazanie symboli

Rudnik

17.30

‒ Oczekiwanie na rynku miasta

18.00

‒ Eucharystia koncelebrowana przez kapłanów dekanatu

19.30

‒ Czuwanie modlitewne

20.30

‒ Droga krzyżowa ulicami miasta

22.00-24.00

‒ Czuwanie modlitewne

24 kwietnia /piątek/

Rudnik

6.00

‒ Godzinki ku czci Niepokalanej Najświętszej Maryi Pannie

6.30

‒ Eucharystia

7.30

‒ Czuwanie modlitewne

9.00

‒ Nabożeństwo różańcowe i czuwanie

10.00

‒ Nabożeństwo adoracji Krzyża

11.00

Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Edwarda Frankowskiego koncelebrowana przez wszystkich kapłanów dekanatu

12.00

‒ Zakończenie nawiedzenia w dekanacie i przekazanie Symboli

Ulanów

13.00

‒ Powitanie symboli

13.30

‒ Katecheza o ŚDM

14.00

‒ Czuwanie modlitewne i spowiedź święta

15.00

Msza święta pod przewodnictwem Ks. biskupa Krzysztofa Nitkiewicza koncelebrowana przez wszystkich księży z dekanatu 

16.00

‒ Adoracja Krzyża. Śpiew pieśni, ucałowanie, Śpiew uwielbienia Magnificat

17.00

‒ Odprowadzenie Symboli ŚDM

Nisko

18.00

‒ Procesja  wprowadzenia symboli do świątyni św. Jana Chrzciciela. Słowo wprowadzające w liturgię

18.20

‒ Msza św.

19.20

‒ Adoracja Krzyża

20.00

‒ Czuwanie modlitewne przy Krzyżu

21.00

‒ Apel Jasnogórski,
 montaż słowno-muzyczny.

21.37

‒ Zakończenie Adoracji

25 kwietnia /sobota/

Nisko

7.00

‒ Msza święta na zakończenie nawiedzenia w parafii św. Jana Chrzciciela

7.50

‒ Procesyjne wyprowadzenie Symboli i przekazanie parafii św. Józefa w Nisku

8.00

‒ powitanie i procesyjne wprowadzenie do kościoła w parafii św. Józefa w Nisku

8.30

Msza święta pod przewodnictwem Ks. biskupa Krzysztofa Nitkiewicza koncelebrowana przez wszystkich księży z dekanatu

9.30

‒ Konferencja – prezentacja idei Światowych Dni Młodych

10.20

‒ Adoracja Krzyża

11.00

‒ Montaż słowno-muzyczny

przygotowany przez młodzież

12. 00

‒ Przekazanie Symboli

Jastkowice

13.00

Powitanie Symboli. Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Edwarda Frankowskiego koncelebrowana przez wszystkich kapłanów dekanatu

14.00

‒ Adoracja

Pysznica

 

15. 00

‒ Powitanie symboli (przybywa młodzież i kapłani z parafii: krzaki, Kłyżów, Turbia), Msza święta

16.00

‒ Adoracja Krzyża i Ikony

Stalowa Wola

17.00

‒ Uroczyste powitanie Symboli ŚDM w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli Rozwadowie, czuwanie prowadzone przez młodzież i przygotowanie do Eucharystii.

18.00

‒ Msza św. okolicznościowym kazaniem oraz modlitwa różańcowa

20.00

‒ Przekazanie Symboli do parafii Opatrzności Bożej, młodzieżowe czuwanie modlitewne

21.00

‒ Apel Jasnogórski z okolicznościowym rozważaniem

22.00

Droga Światła Alejami Jana Pawła II do Konkatedry z udziałem młodzieży całego miasta oraz mieszkańców

24.00

Msza św. w Konkatedrze oraz nocne czuwanie przygotowane przez grupy parafialne; Noc pojednania – nocny dyżur księży w konfesjonale w Konkatedrze

26 kwietnia /niedziela/

Stalowa Wola

6.00

‒ Przekazanie symboli do parafii św. Floriana; 6.30 i 8.00 – Msze św. z okolicznościowym kazaniem, adoracja krzyża i modlitwa zawierzenia młodych

9.00

‒ Przekazanie symboli do parafii św. Jana Pawła II; 10.00 – Msza św. z okolicznościowym kazaniem, adoracja krzyża i modlitwa zawierzenia

11.00

‒ Przekazanie symboli do parafii Trójcy Przenajświętszej

12.00

‒ Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Edwarda Frankowskiego koncelebrowana przez wszystkich kapłanów dekanatu  z Aktem Zawierzenia młodzieży w parafii Trójcy Przenajświętszej

13.00

‒ Przekazanie symboli do parafii Zwiastowania Pańskiego OO. Kapucyni; młodzieżowe czuwanie modlitewne

15.00

‒ Przekazanie symboli do parafii Matki Bożej Różańcowej  - Godzina Miłosierdzia – Koronka do Bożego Miłosierdzia, modlitwa zawierzenia młodych

16.45

‒ Przekazanie Znaków ŚDM do Raniżowa

Raniżów

17.00

 – Konferencja przygotowująca zgromadzonych na przyjęcie krzyża ŚDM oraz Ikony Matki Bożej

 

18.00

‒ Przywitanie symboli ŚDM

‒ Uroczyste wejście do świątyni

‒ Słowo ks. Proboszcza Bogdana Piekuta

18.15

‒ Msza święta

 

19.00 - 21.00

‒ Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, adoracja Krzyża ŚDM i Ikony Matki Bożej

przygotowana przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych i studentów
(z możliwością przystąpienia do sakramentu Pokuty), zaangażowana młodzież z parafii dekanatu.

 

21.00

– Apel Jasnogórski, prowadzi młodzież

22.00 –23.00

Czuwanie wspólnot:

Koła Żywego Różańca,

Kręgi Domowego Kościoła,

Wspólnota Cudownego Medalika.

27 kwietnia /Poniedziałek/

Raniżów

8.00-8.30

‒ Konferencja na temat idei ŚDM oraz wyjaśniająca symbolikę krzyża ŚDM

oraz Ikony Matki Bożej Salus Poluli Romani. Przewiezienie znaków ŚDM do kościoła parafialnego w Majdanie Królewskim. Po drodze zatrzymują się one przed kościołami leżącymi przy drodze, gdzie wierni wraz z duszpasterzem odmawiają 10. Różańca

Majdan królewski

10.00

– Msza święta pod przewodnictwem Ks. biskupa Krzysztofa Nitkiewicza koncelebrowana przez wszystkich księży z dekanatu  w intencji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016   

11.30

– Koronka do Bożego Miłosierdzia

11.45

‒ Pożegnanie Krzyża ŚDM i Ikony Matki Bożej oraz przekazanie do dekanatu Baranów Sandomierski.

Padew Narodowa

12.00

‒ Zawiązanie wspólnoty i przygotowanie liturgii

12.30

‒ Modlitewne czuwanie

13.00

‒ Powitanie znaków Krzyża i Ikony Matki Bożej

13.30

‒ Świadectwo (krzyż nie gasi nadziei)

14.15

‒ Praca w grupach,

podsumowanie

15.45

Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Edwarda Frankowskiego koncelebrowana przez wszystkich kapłanów dekanatu.

16.45

‒ Pożegnanie znaku Krzyża i Ikony Matki Bożej.

Tarnobrzeg

18.00

Powitanie Symboli i  Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Edwarda Frankowskiego koncelebrowana przez wszystkich kapłanów dekanatu w parafii św. Barbary

19.30

‒ Adoracja Krzyża – modlitwa uwielbienia

21.00

‒ Apel Jasnogórski w nawiązaniu do Ikony MB Salus Polui Romani

21.30

‒ Procesja do parafii MB Nieustającej Pomocy  - młodzież wszystkich parafii dekanatu. Stacja przy pomniku św. Jana Pawła II – przywitanie Symboli parafia MB Nieustającej Pomocy.

23.00 -24.00

Czuwanie nocne - parafia Stale

28 kwietnia / wtorek/

Tarnobrzeg

24.00 -1.00

Czuwanie nocne parafia Tbg Wielowieś

1.00 – 2.00

‒ parafia Tbg – Sobów

2.00 – 3.00

‒ parafia Tbg – Mokrzyszów, Miechocin

3.00- 4.00

‒ parafia Tbg – Zakrzów

4.00- 5.00

‒ parafia Tbg – Miłosierdzia Bożego

5.00- 6.00

‒ parafia Tbg – Chrystusa Króla

6.00- 7.00

‒ parafia Tbg – MBNP Serbinów

8.00

‒ Przyjęcie Symboli i przygotowanie do Eucharystii parafia Wniebowzięcia NMP – OO. Dominikanie

8.15

‒ Eucharystia na zakończenie nawiedzenia Symboli parafia Wniebowzięcia NMP – OO. Dominikanie

9.30

‒ Pożegnanie Symboli i przejazd do Nowej Dęby

Nowa Dęba

10.30

– Powitanie Symboli i modlitwa młodzieży /Parafia Matki Bożej   Królowej Polski w Nowej Dębie – uczestniczy młodzież z parafii: Nowa Dęba MBKP, Ślęzaki, Wydrza, Zabrnie, Grębów/

                                   

11.00

Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Edwarda Frankowskiego koncelebrowana przez wszystkich kapłanów dekanatu w parafii MBKP w Nowej Dębie          

12.00

– Modlitwa „Anioł Pański” i  czuwanie z Maryją

12.30

– Procesja z Symbolami do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego – modlitwa różańcowa

13.00

– Adoracja krzyża Świętego /Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie – uczestniczy młodzież z parafii: Nowa dęba, Ślęzaki, Chmielów/

13.30

 – Droga Krzyżowa

15.00

– Odział Zamknięty Chmielów- Więzienie

 Powitanie w parafii Chmielów, Koronka do Bożego Miłosierdzia, nabożeństwo

16.00

– Msza św. na zakończenie peregrynacji w dekanacie

Staszów

 

18.00

Przyjęcie Symboli ŚDMSanktuarium Św. Jana Pawła II. Msza święta pod przewodnictwem Ks. biskupa Krzysztofa Nitkiewicza koncelebrowana przez wszystkich księży z dekanatu

19.00

–Muzyczne czuwanie modlitewne – zespół Credo; zespół muzyczny z Rytwian i Kurozwęk

20.00

– Droga Krzyżowa ulicami miasta (wyjście z Sanktuarium zakończenie w Kościele św. Bartłomieja)

22.00

– Modlitwa różańcowa – kandydaci do bierzmowania

23.00

– Wieczór uwielbienia

29 kwietnia /środa/

Staszów

 

2.00

- Zakończenie wieczoru uwielbienia

2.00 - 5.00

– Czuwanie dekanalnych wspólnot parafialnych w intencji młodzieży

5.00 – 6.00

– Modlitwa o powołania – rodziny kapłańskie

6.00

– Godzinki

6.30

– Msza święta

7.00

– Przekazanie symboli do Kościoła św. Barbary w Staszowie

7.30

– Msza święta

8.30

– Czuwanie młodzieży z LO Staszów

9.15

– Czuwanie Gimnazjum nr 1 w Staszowie

10.00

– Nabożeństwo Słowa Bożego – ZSE Staszów

11.00

– Czuwanie młodzieży SZ z Bogorii

12.00

– Przekazanie Symboli do Połańca

Połaniec

 

13. 00

– Powitanie Symboli ŚDM przez delegacje młodzieży ze szkół w dekanacie połanieckim w parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych

13.15

– Prezentacja i ukazanie znaczenia Symboli ŚDM

13.30

Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Edwarda Frankowskiego koncelebrowana przez wszystkich kapłanów dekanatu. Eucharystia z intencją dobrego przygotowania do ŚDM w Krakowie w parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.

14.30 -15.00

– Program słowno-muzyczny dzieci ze Szkół Podstawowych

15.00 – 15.45

– Adoracja młodzieży
ze Szkół Gimnazjalnych

15.45 – 16.30

– Adoracja młodzieży ze Szkół Średnich

16.30

– Akt Zawierzenia ŚDM oraz dzieci i młodzieży z dekanatu połanieckiego Matce Bożej. Przekazanie do dekanatu Koprzywnickiego.

Osiek

18.00

–  Powitanie Symboli ŚDM przez duchowieństwo, młodzież i zgromadzonych dekanatu u bram miasta i uroczysta procesja do kościoła parafialnego w Osieku.

19.00

Msza święta pod przewodnictwem Ks. biskupa Krzysztofa Nitkiewicza koncelebrowana przez wszystkich księży z dekanatu

20.00

– Osobiste czuwanie modlitewne

21.00

– Adoracja krzyża dla młodzieży, prezentacja multimedialna

w tle. Sakrament pokuty

22.30

– Zakończenie  z błogosławieństwem dla młodzieży

 

30 kwietnia /czwartek/

 

Osiek

8.00

– Godzinki ku czci NMP

8.30

– Modlitwa różańcowa

9.00

– Msza święta z udziałem delegacji młodzieży ze szkól w dekanacie

9.50

– Uroczyste przeniesienie Symboli ŚDM do Szkoły w Osieku

10.10

– Na Sali gimnastycznej, powitanie, modlitwa, spektakl teatralny – temat sztuki: o stylu życia

11.10

– Zakończenie wspólną modlitwą wszystkich zgromadzonych

11.30

– Wyjście ze szkoły i odprowadzenie Symboli przed Kościół parafialny. Anioł Pański – przekazanie Symboli

Klimontów

13.00

– Powitanie w Klimontowie. Adoracja Krzyża

14.00

– Czuwanie misyjne

15.00

– Koronka do Miłosierdzia Bożego. Adoracja w ciszy

16.00`

Msza święta pod przewodnictwem Ks. biskupa Krzysztofa Nitkiewicza koncelebrowana przez wszystkich księży z dekanatu Przekazanie Symboli.

Gorzyce

 

18.00

– Uroczyste powitanie Symboli w Gorzycach

18.30

Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Edwarda Frankowskiego koncelebrowana przez wszystkich kapłanów dekanatu.

19.30

– Program słowno-muzyczny – prowadzi parafia Zaleszany

20.30

– Czuwanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania

21.00

– Apel Jasnogórski

22.00 – 24.00

– Czuwanie modlitewne – prowadzi parafia Radomyśl, Chwałowice, Wrzawy, Pniów

 

1 maja /piątek/

 

Gorzyce

 

24.00 – 6.00

– Czuwanie modlitewne z udziałem dorosłych z parafii Gorzyce, Wrzawy, Kotowa Wola, Zbydniów

6.00

– Godzinki ku czci NMP

6.30

– Czuwanie modlitewne Ruch Światło- Życie, KSM

8.00

– Msza święta

9.00

– Droga krzyżowa

10.00

– Koronka do Miłosierdzia Bożego

11.00

– Nabożeństwo Słowa Bożego

11.30

– Zawierzenie i pożegnanie Symboli ŚDM

Sandomierz

13.00

Powitanie symboli w naszym mieście (par. MBKP w Sandomierzu).

  • – Msza Święta.
  • – Czuwanie młodzieży i mieszkańców parafii.

16.30

 – Przewiezienie Symboli do kościoła św. Michała w Sandomierzu

  • – Nabożeństwo majowe.
  • Czuwanie modlitewne wspólnoty seminaryjnej i zgromadzeń zakonnych z terenu miasta.

18.45

– Uroczysta procesja z Symbolami na Rynek Starego Miasta.

19.00

– Koncert zespołu New Life`m.

21.00

– Apel Jasnogórski

21.10

– Droga światła ulicami miasta do kościoła Podwyższenia Krzyża w Sandomierzu

 

23.00

– Uroczysta Msza Święta.

 

2 maja /sobota/

Sandomierz

00. 00 – 9.00

– czuwanie poszczególnych wspólnot z naszego miasta

8.00

–  Msza Św. dla Sandomierza, procesja z Parafii Podwyższenia Krzyża na  Rynek Starego Miasta

9.30

– Przewiezienie Symboli na Rynek Starego Miasta.

10.00

– Uroczysta Msza Święta w Bazylice katedralnej  na zakończenie peregrynacji Symboli ŚDM w diecezji sandomierskiej oraz  przekazanie diecezji zamojsko-lubaczowskiej

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama